سپتامبر 20, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی صنایع

موضوعات پایان نامه مهندسی صنایع | بخش سوم

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی صنایع بپردازیم: ارزیابی عملکرد … با رویکرد عارضه یابی سازمانی. ارزيابي اثر […]
سپتامبر 20, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی صنایع

موضوعات پایان نامه مهندسی صنایع | بخش دوم

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی صنایع بپردازیم: طراحی نظام جامع عملکرد سازمان با مدل تعالی سازمانی EFQM. […]
سپتامبر 20, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی صنایع

موضوعات پایان نامه مهندسی صنایع | بخش اول

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی صنایع بپردازیم: ارزیابی عملکرد بر اساس کارایی و محاسبه بهره وری با […]
سپتامبر 18, 2014
موضوعات پایان نامه عمران زلزله

موضوعات پایان نامه مهندسی عمران | زلزله

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه عمران | زلزله بپردازیم: بررسی روش انرژی برای طراحی سازه های مقاوم در برابر […]
سپتامبر 18, 2014
موضوعات پایان نامه عمران | گرایش سازه

موضوعات پایان نامه مهندسی عمران | تکنولوژی بتن

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه عمران | تکنولوژی بتن بپردازیم: بررسی خواص مکانیکی بتن ساخته شده با نانو […]
سپتامبر 16, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی صنایع

موضوعات پایان نامه هوشمندی کسب و کار

شناسایی و رتبه­ بندی عوامل کلیدی موفقیت و شکست استقرار سیستم­های هوشمندی کسب­ وکار در سازمان­های ایرانی به کمک روش ویکور: مطالعه موردی صنعت خودروسازی: چه […]
سپتامبر 16, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی صنایع

موضوعات پایان نامه زنجیره تامین

ارائه مدل مبتنی بر تئوری بازی برای ایجاد مشارکت در زنجیره تامین الکترونیکی: از اين رو پژوهش حاضر به بررسي سود حاصل از همكاري موجوديت هاي […]
سپتامبر 16, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی صنایع

موضوعات پایان نامه زنجیره تامین و تصمیم گیری چند معیاری

انتخاب تامین­ کننده بر اساس رویکرد تصمیم ­گیری چندمعیاری و نیز برنامه ­ریزی آرمانی برای بهبود عملکرد و تخصیص:  مساله انتخاب تامین کننده یکی از مهمترین […]
سپتامبر 16, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی صنایع

موضوعات پایان نامه مدیریت سیستم و بهره وری

ارائه روشی جهت پیش­بینی و انتخاب سیاست مناسب نگهداری و تعمیرات تجهیزات نفتی به کمک داده کاوی: برای بسیاری از متخصصان حوزه نگهداری و تعمیرات (نت) […]