مارس 21, 2015
موضوعات پایان نامه مهندسی شهرسازی

موضوعات پایان نامه مهندسی شهرسازی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی شهرسازی بپردازیم: طراحی جداره های شهری با رویکرد معماری زمینه گرا. طراحی […]
مارس 21, 2015
موضوعات پایان نامه مهندسی معماری

موضوعات پایان نامه مهندسی معماری | بخش دوم

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی معماری بپردازیم: طراحی مجموعه اقامتی-توریستی با رویکرد حس تعلق به مکان. طراحی […]
مارس 21, 2015
موضوعات پایان نامه مهندسی شهرسازی

موضوعات پایان نامه مهندسی شهرسازی | مدیریت شهری

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی شهرسازی | مدیریت شهری بپردازیم: ارزيابي عملکرد مديريت شهري در پايداري محلات […]
مارس 21, 2015
موضوعات پایان نامه مهندسی عمران | گرایش راه و ترابری

موضوعات پایان نامه مهندسی عمران | گرایش راه و ترابری با تمرکز بر موضوع ترافیک

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه عمران | گرایش راه و ترابری با تمرکز بر موضوع ترافیک بپردازیم: بررسی تاثیر […]
مارس 21, 2015
موضوعات پایان نامه مهندسی عمران | گرایش راه و ترابری

موضوعات پایان نامه مهندسی عمران | گرایش راه و ترابری با تمرکز بر موضوع روسازی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه عمران | گرایش راه و ترابری با تمرکز بر موضوع روسازی بپردازیم:  بررسی تاثیرات […]
مارس 12, 2015
مشاوره و انجام پروژه و پایان نامه رشته مهندسی برق قدرت

موضوعات پایان نامه مهندسی برق | گرایش قدرت

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی برق | گرایش قدرت بپردازیم: طراحی و شبیه سازی آنتن های تک […]
فوریه 27, 2015
مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری مهندسی صنایع

موضوعات پایان نامه مهندسی صنایع | کنترل موجودی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی صنایع | کنترل موجودی بپردازیم: ارائه مدل ریاضی بهینه سازی پایدار موجودی-مسیریابی در […]
ژانویه 31, 2015
موضوعات پایان نامه مهندسی عمران | گرایش سازه هیدرولیکی

موضوعات پایان نامه مهندسی عمران | گرایش سازه هیدرولیکی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه عمران | گرایش سازه هیدرولیکی بپردازیم: برآورد دبی رواناب در حوزه آبریز با مطالعه […]
ژانویه 24, 2015
موضوعات پایان نامه مهندسی شیمی | تمامی گرایش ها

موضوعات پایان نامه مهندسی شیمی | تمامی گرایش ها

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی شیمی | تمامی گرایش ها بپردازیم: مدل سازی جداسازی گاز های […]