اکتبر 11, 2014
موضوعات پایان نامه مهندسی کامپیوتر | منطق فازی

موضوعات پایان نامه مهندسی کامپیوتر | منطق فازی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی کامپیوتر، منطق فازی بپردازیم. قبل از ارائه موضوعات به ارائه توضیح کوتاه […]
اکتبر 4, 2014
موضوعات پایان نامه مهندسی کامپیوتر | تشخیص گفتار

موضوعات پایان نامه مهندسی کامپیوتر | تشخیص گفتار

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی کامپیوتر، تشخیص گفتار بپردازیم: تشخیص گفتار مقاوم با کمک مدل ‌های کاهش ابعاد […]
اکتبر 4, 2014
موضوعات پایان نامه مهندسی کامپیوتر | هوش مصنوعی

موضوعات پایان نامه مهندسی کامپیوتر | هوش مصنوعی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی کامپیوتر، هوش مصنوعی بپردازیم: کاربرد آشوب در بهينه سازی فازی و حل مساله […]
اکتبر 4, 2014
موضوعات پایان نامه مهندسی کامپیوتر | شبکه | امنیت شبکه

موضوعات پایان نامه مهندسی کامپیوتر | شبکه | امنیت شبکه

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی کامپیوتر، شبکه و امنیت شبکه بپردازیم: تشخیص نفوذ به ‌کمک یادگیری تقویتی. تشخیص […]
اکتبر 4, 2014
موضوعات پایان نامه مهندسی کامپیوتر | داده کاوی

موضوعات پایان نامه مهندسی کامپیوتر | داده کاوی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی کامپیوتر، داده کاوی بپردازیم: ارائه یک روش جدید در طبقه‌بندی نظرات با استفاده […]
اکتبر 4, 2014
موضوعات پایان نامه مهندسی کامپیوتر | پردازش تصویر

موضوعات پایان نامه مهندسی کامپیوتر | پردازش تصویر | بخش دوم

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی کامپیوتر، پردازش تصویر بپردازیم: استخراج ویژگی‌های همسایگی مستقل از مکان-زمان به‌‌منظور تشخیص […]
اکتبر 4, 2014
موضوعات پایان نامه مهندسی کامپیوتر | پردازش تصویر

موضوعات پایان نامه مهندسی کامپیوتر | پردازش تصویر | بخش اول

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی کامپیوتر، پردازش تصویر بپردازیم: تشخیص تومور به کمک تصاویر ماموگرافی و میدان […]