می 31, 2021

موضوعات بروز پایان نامه رشته معماری

در این بخش قصد داریم به ارائه حیطه های پژوهشی و پایان نامه رشته معماری بپردازیم: تعیین زاویه شیب بهینه کلکتور خورشیدی و ارزیابی موقعیت ساختمان‌های […]
آگوست 11, 2018
موضوعات پایان نامه مهندسی معماری

موضوعات پژوهشی بروز رشته معماری

در این بخش قصد داریم به ارائه حیطه های پژوهشی رشته معماری بپردازیم: بهره گیری از معماری همسو با طبیعت در جهت بهبود کیفی فضاها در […]
آوریل 13, 2017
موضوعات پایان نامه مهندسی معماری

حیطه های پژوهشی بروز رشته معماری

در این بخش قصد داریم به ارائه حیطه های پژوهشی رشته معماری بپردازیم: مروری بر اندیشه های میشل فوکو. بررسی ویژگی های باغهای چینی. طراحی باغ […]
دسامبر 28, 2016
موضوعات پایان نامه مهندسی معماری

جدیدترین حیطه های پژوهشی رشته معماری

در این بخش قصد داریم به ارائه حیطه های پژوهشی رشته معماری بپردازیم: طراحی باغ موزه فرهنگی-تاریخی. طراحی پارک کودک. طراحی مجموعه مسکونی. طراحی دانشکده هنر […]
آگوست 2, 2016
موضوعات پایان نامه مهندسی معماری

بانک موضوعات جدید پایان نامه و تحقیق معماری

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات جدید پایان نامه معماری بپردازیم: بررسی عملکرد نمای دو پوسته ساختمان مسکونی در صرفه جویی انرژی نمونه موردی […]
آوریل 9, 2016
موضوعات پایان نامه مهندسی معماری

موضوعات جدید پایان نامه و تحقیق معماری

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات جدید پایان نامه معماری بپردازیم: طراحی معماری مجموعه مسکونی طلاب قم با رویکرد عرفانی- اسلامی. طراحی محله مسکونی […]
مارس 8, 2016
موضوعات پایان نامه مهندسی معماری

موضوعات بروز پایان نامه معماری

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات جدید پایان نامه معماری بپردازیم: مرکز باز آفريني خلاقیت در دانشجویان معماری با تاکید بر حس تعلق مکانی. […]
نوامبر 28, 2015
موضوعات پایان نامه مهندسی معماری

موضوعات جدید پایان نامه معماری

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات جدید پایان نامه معماری بپردازیم: بررسی جایگاه معماری سبز در کاهش مصرف انرژی در مجموعه های تفریحی-توریستی در […]
نوامبر 3, 2015
موضوعات پایان نامه مهندسی معماری

بانک موضوعات پایان نامه و مقاله معماری

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه معماری بپردازیم: موضوعات پایان نامه: طراحی موزه مردم شناسی با رویکردی بر هویت […]