سپتامبر 3, 2018
موضوعات پایان نامه رشته پژوهش هنر

موضوعات پایان نامه رشته صنایع دستی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته صنایع دستی بپردازیم: نقش رسانه ها در بهبود عملکرد سازمان میراث فرهنگی […]
آگوست 11, 2018
موضوعات پایان نامه رشته پژوهش هنر

موضوعات جدید پایان نامه رشته پژوهش هنر

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته پژوهش هنر بپردازیم: تاثیر انقلاب صنعتی بر هنر نساجی. نقش عناصر مذهبی […]
مارس 23, 2015
موضوعات پایان نامه رشته پژوهش هنر

موضوعات پایان نامه رشته پژوهش هنر

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته پژوهش هنر بپردازیم: بررسی فلسفه هنر اسلامی از دیدگاه سهروردی. بررسی رمزگرایی در […]
دسامبر 30, 2014
موضوعات پایان نامه رشته گرافیک (ارتباط تصویری)

موضوعات پایان نامه رشته گرافیک (ارتباط تصویری)

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته گرافیک (ارتباط تصویری) بپردازیم: بررسی نقش پوستر در تبلیغات. بررسی استفاده از […]