دانلود موضوعات رایگان پایان نامه

آوریل 10, 2021
موضوعات پایان نامه رشته فیزیک

موضوعات جدید رشته فیزیک

در این بخش قصد داریم به ارائه حیطه های پژوهشی رشته فیزیک بپردازیم: بهبود اثرات حرارتی و کاهش پدیده خود گرمایی در ترانزیستورهای HEMT. طراحی جدیدی […]
آوریل 7, 2021
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

لیست موضوعات جدید پایان نامه مدیریت

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته مدیریت بپردازیم: طراحی مدل زنجیره تامین پایدار (یا سبز) با رویکرد […]
آوریل 7, 2021
موضوعات پایان نامه مهندسی شیمی

لیست موضوعات بروز پایان نامه مهندسی شیمی

در این بخش قصد داریم به ارائه حیطه های پژوهشی رشته مهندسی شیمی بپردازیم: مدلسازی ترمودینامیکی حلالیت گاز در مایعات یونی با استفاده از معادلات حالت […]
مارس 17, 2021
موضوعات جدید پایان نامه مهندسی آب

موضوعات جدید پایان نامه مهندسی آب | گرایش آبیاری و زهکشی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی آب | گرایش آبیاری و زهکشی بپردازیم: برآورد تبخیر- تعرق از سطح مزرعه […]
مارس 17, 2021

موضوعات بروز پایان نامه مهندسی مکانیک | تبدیل انرژی | جامدات | ساخت و تولید

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی مکانیک | جامدات | تبدیل انرژی | ساخت و تولید بپردازیم: […]
مارس 16, 2021
موضوعات پایان نامه علوم قرآنی

لیست موضوعات جدید پایان نامه علوم قرآنی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته علوم قرآنی بپردازیم: آسیب شناسی روشهای تربیتی از دیدگاه قرآن. شناخت و بررسی فرایند فرهنگ […]
مارس 16, 2021
موضوعات پایان نامه مهندسی عمران سازه

بانک موضوعات بروز پایان نامه مهندسی عمران | سازه

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی عمران گرایش سازه بپردازیم: مقایسه جابجایی قاب های بتنی پلان نامنظم […]
مارس 16, 2021
موضوعات پایان نامه مدیریت بازرگانی

لیست بروزترین موضوعات پایان نامه مدیریت بازرگانی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بپردازیم: اثرات ادغام زنجیره تأمین مواد غذایی […]
مارس 16, 2021
موضوعات پایان نامه عمران مدیریت ساخت

لیست موضوعات بروز پایان نامه مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی عمران مدیریت ساخت بپردازیم: بررسی تأثیر مدیریت زمان در کاهش زمان […]