دانلود موضوعات رایگان پایان نامه

دسامبر 9, 2021
موضوع پایان نامه رشته مهندسی رباتیک

موضوعات جدید پایان نامه مهندسی رباتیک

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی رباتیک بپردازیم: برنامه ریزی مسیر یک اسکنر لیزری با کنترل همپوشانی برای […]
دسامبر 9, 2021
موضوعات جدید پایان نامه مهندسی نفت

موضوعات بروز پایان نامه مهندسی نفت

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی نفت گرایش مخازن بپردازیم: بهینه​سازی عمق و دبی تزریق گاز در […]
دسامبر 1, 2021

موضوعات جدید رشته مدیریت منابع انسانی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته مدیریت گرایش منابع انسانی بپردازیم: آیا انعطاف پذیری دورکاری، عملکرد سازمان […]
دسامبر 1, 2021

موضوعات جدید پایان نامه رشته مدیریت دولتی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در رشته مدیریت دولتی بپردازیم: نقش فناوری، فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی در بهبود […]
دسامبر 1, 2021
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات جدید پایان نامه رشته مدیریت بازاریابی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در رشته مدیریت بازاریابی بپردازیم: طراحی یک مدل بازاریابی محتوای دیجیتال برای درگیر کردن […]
ژوئن 12, 2021
موضوعات پایان نامه مهندسی مکانیک

موضوعات بروز پایان نامه مکانیک تبدیل انرژی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی بپردازیم: تحلیل و بررسی عملکرد و الایندگی […]
ژوئن 9, 2021
موضوعات رشته تربیت بدنی

موضوعات پایان نامه تربیت بدنی | گرایش حرکات اصلاحی و آسیب شناسی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، گرایش حرکات اصلاحی و آسیب شناسی بپردازیم: مقایسه تمرینات تعادلی با […]
ژوئن 9, 2021
موضوعات رشته تربیت بدنی

موضوعات پایان نامه تربیت بدنی و علوم ورزشی | گرایش فیزیولوژی ورزشی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، گرایش فیزیولوژی ورزشی بپردازیم: تأثیر هشت هفته تمرین با حجم بالا […]
ژوئن 9, 2021
موضوعات رشته تربیت بدنی

موضوعات بروز پایان نامه مدیریت ورزشی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، در زمینه مدیریت ورزشی بپردازیم: بررسی الگوی برنامه درسی تربیت بدنی […]