آوریل 8, 2016
نمونه ی کاربردی و اصولی مقاله نویسی از بخش مقدمه مقاله

نمونه ی کاربردی و اصولی مقاله نویسی از بخش مقدمه مقاله

همراهان گرامی، امروز می خواهیم نمونه های دیگری از شیوه عملی مقاله نویسی را برای شما عزیزان ارائه دهیم.  نمونه ای از مقدمه مقاله ای تحت […]
آوریل 5, 2016
نمونه های کاربردی و اصولی مقاله نویسی از بخش های چکیده و مجموعه کلید واژه ها

نمونه های کاربردی و اصولی مقاله نویسی از بخش های چکیده و مجموعه کلید واژه ها

همراهان گرامی، امروز می خواهیم نمونه های دیگری از شیوه عملی مقاله نویسی را برای شما عزیزان ارائه دهیم. مثال ۱۲: معمولاً در چکیده حداقل سه […]
آوریل 1, 2016
نمونه های مقاله نویسی از بخش انگیزه، دامنه و بیان مسأله | روش شناسی یا رویکرد | یافته ها و نتایج، نتیجه گیری و توصیه ها

نمونه های مقاله نویسی از بخش انگیزه، دامنه و بیان مسأله | روش شناسی یا رویکرد | یافته ها و نتایج، نتیجه گیری و توصیه ها

همراهان گرامی، امروز می خواهیم نمونه های دیگری از شیوه عملی مقاله نویسی را برای شما عزیزان ارائه دهیم. مثال ۹: بخش مقدماتی چکیده (انگیزه، دامنه، […]
مارس 31, 2016
نمونه های عملی، کاربردی و اصولی مقاله نویسی از بخش عنوان مقاله

نمونه های عملی، کاربردی و اصولی مقاله نویسی از بخش عنوان مقاله | بخش دوم

مثال ۵: عنوان می بایست حاوی واژه ها و اصطلاح های پیش داورانه، تعصب آمیز و احساس برانگیز نباشد. مانند: فرض کنید اگر می خواهید در […]
مارس 30, 2016
نمونه های عملی، کاربردی و اصولی مقاله نویسی از بخش عنوان مقاله

نمونه های عملی، کاربردی و اصولی مقاله نویسی از بخش عنوان مقاله

همراهان گرامی از امروز می خواهیم یک بخش با عنوان نمونه های عملی، کاربردی و اصولی مقاله نویسی را در راستای درک و فهم عمیق شیوه […]
مارس 28, 2016
اصول نگارش و جزئیات صوری در یک مقاله علمی

اصول نگارش و جزئیات صوری در یک مقاله علمی

وقتی مقاله ی خود را می نویسید، می بایست اصول نگارش و جزئیات صوری را رعایت نمایید و پس از پایان نگارش خود نیز می بایست […]
مارس 25, 2016
آموزش استفاده از سبک مستند سازی ونکوور (Vancouver)

آموزش استفاده از سبک مستند سازی ونکوور (Vancouver) | رفرنس نویسی | ارجاع دهی

سبک مستند سازی ونکوور در مستند سازی ونکوور که توسط کمیته ی بین المللی سردبیران نشریه های پزشکی مدون شده و اساساً در کارنوشت های مربوط […]
مارس 24, 2016
آموزش استفاده از سبک مستند سازی هاروارد (Harvard)

آموزش استفاده از سبک مستند سازی هاروارد (Harvard) | رفرنس نویسی | ارجاع دهی

سبک مستند سازی هاروارد (Harvard) در این سبک که بیشتر در علوم اجتماعی و بسیاری از کتاب های علوم انسانی به کار می رود، از ذکر […]
مارس 23, 2016
آموزش استفاده از سبک مستند سازی ام ال ای (MLA)

آموزش استفاده از سبک مستند سازی ام ال ای (MLA) | رفرنس نویسی | ارجاع دهی

سبک مستند سازی ام ال ای (MLA) در این سبک که بیشتر در علوم انسانی به کار می رود، از ذکر نام خانوادگی مولف و شماره […]