دسامبر 27, 2016
مطالب آموزشی زبان و ادبیات فارسی

ادبیات مقاومت در شعر فارسی معاصر ایران

باتوجه به اینكه شعر پدیده ای است هنری كه در چهارچوب خاص جان می گیرد و در یك ساختار كلامی در قالب مشخصی معین ارائه شده […]
دسامبر 6, 2016
مطالب آموزشی زبان و ادبیات فارسی

نقد و نظر به چه معناست؟

نقد به معنی تشخیص سره از ناسره است و به سخنی گفته می شود که اثری را تشریح کند و نقاط ضعف و قوتش را برجسته […]
دسامبر 6, 2016
مطالب آموزشی زبان و ادبیات فارسی

خاطره نویسی

سابقه خاطره نویسی در ادب فارسی به زمان­های گذشته بر می­گردد برای مثال «اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابوسعید» نوشته محمد بن منور از جهت موضوع […]
دسامبر 6, 2016
مطالب آموزشی زبان و ادبیات فارسی

نقد تطبیقی

نقد تطبیقی شاخه ای از ادبیات تطبیقی است. به عبارتی دیگر، «ادبیات تطبیقی ساخته ای از نقد جدید ادبی یه شمار می­ آید. نقد جدید، ثمره­ی […]
دسامبر 6, 2016
مطالب آموزشی زبان و ادبیات فارسی

ملی گرایی

ملی‌گرایی یا ناسیونالیسم (Nationalism) تشکیلاتی سیاسی با روحیه تهاجمی برای بسط سلطه با بهره‌گیری از انگاره‌های برتری‌طلبانه نژادی و زبانی و دیگر خصوصیات فاشیستی است. در […]
دسامبر 6, 2016
مطالب آموزشی زبان و ادبیات فارسی

شیوه های شخصیت پردازی

شیوه های شخصیت پردازی که در کتاب «عناصر داستان» عبارتند از: الف- ارائه صریح شخصیتها با یاری گرفتن از شرح و توضیح مستقیم . ب- ارائه […]
دسامبر 6, 2016
مطالب آموزشی زبان و ادبیات فارسی

تعریف زندگینامه و حسب حال نویسی

زندگینامه زندگینامه گونه­ای ادبی است که به زندگی شخصی یک فرد می­پردازد که ممکن است به قلم خود او نوشته شود که به آن زندگی­نامه خود […]
دسامبر 6, 2016
مطالب آموزشی زبان و ادبیات فارسی

تصنیف

تصنیف یا به عبارتی کلی تر موسیقی ضربی با کلام در فرهنگ موسیقی ما جایگاه ویژه ای دارد. از لالایی مادران در مناطق مختلف و اهنگ […]
دسامبر 6, 2016
مطالب آموزشی زبان و ادبیات فارسی

ریشه واژه آزادی

آزادی یکی از مفاهیم سیاسی و اجتماعی است که در طیّ دوران زندگی انسان ها ، شکل های متفاوتی به خود گرفته است. تقریباً تمام نویسندگان […]