مطالب آموزشی رایگان

سپتامبر 5, 2014

وضعیت برون سپاری در ایران

در كشور ما هم مدتهاست كه صحبت از برون سپاري به شكلي جدي مطرح شده است. مطالعه برنامه هاي اخير توسعه كشور و به ويژه برنامه […]
سپتامبر 5, 2014

برون سپاری و دوره عمر سازمان

برون سپاري نتيجه عملكرد نيروها در بازارهاي آزاد اقتصادي است. بسياري از شركت­هايي كه فرآيند برون سپاري را نپذيرفته و راهكارهاي متناسب با آن را تدوين […]
سپتامبر 5, 2014

دسته بندی های برون سپاری

فرآيند برون سپاري استفاده از تفكر و انديشه را براي استفاده بهتر از منابع در اختيار يك مؤسسه تشريح مي­كند. اين فرآيند ابتدا در قطعه سازي […]
سپتامبر 5, 2014

برون سپاری از ديدگاه آماری

براساس آمار جهاني بيش از ۹۰% شركت ها حداقل يكي از فعاليت هاي خود را برون سپاري مي­ كنند و براساس آخرين گزارشات حدود ۳۰ % […]
سپتامبر 5, 2014

تعریف برون سپاری

واژه برون سپاري در بسياري از موارد مترادف با تصميم گيري درباره خارجي كردن امور به كار رفته است. اصطلاحاتي چون ساخت يا خريد، ادغام يا […]
سپتامبر 5, 2014
کتابخانه های بیمارستانی

كتابخانه های بیمارستانی

كتابخانه‌های بیمارستانی، كتابخانه بیمارستانی، كتابخانه پزشكی، یا كتابخانه علوم بهداشتی، به كتابخانه‌ای گفته می‌شود كه در بیمارستان‌ها و دیگر مراكز پزشكی ایجاد می‌گردد و هدف آن […]
سپتامبر 5, 2014

ارزیابی بازیابی اطلاعات

ایجاد نظامهای بازیابی اطلاعات در مقیاس وسیع بسیار پرهزینه است. هزینه‌های كاوش قابل ملاحظه هستند و زمان قابل توجهی برای جستجوی اطلاعات در پایگاهها توسط متخصصان […]
سپتامبر 5, 2014

اجزای نظام های بازیابی اطلاعات

به طور خلاصه اجزای نظامهای بازیابی اطلاعات را می­توان به این صورت بیان نمود (بهمن‌آبادی، ۱۳۸۱): گزینش منابع اطلاعاتی بازنمون اطلاعات سازماندهی فایل تحلیل پرسش و […]
سپتامبر 5, 2014

نظام بازیابی اطلاعات

ذخیره و بازیابی اطلاعات فعالیت‌هایی که برای تحلیل و سازماندهی مدارک و منابع صورت می‌گیرد (پائو، ۱۳۷۹). ذخیره اطلاعات، و تلاش‌هایی که برای یافتن یک یا […]