مطالب آموزشی رایگان

دسامبر 17, 2014
آموزش مطالب روز حقوق

بررسی ارتباط سن بلوغ با سن ازدواج در قانون جدید

اولین قانون مدون از ازدواج در ایران در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسید که در آن مسئله سن قانونی ازدواج مسکوت باقی گذارده شده بود. فقط […]
دسامبر 17, 2014
آموزش مطالب روز حقوق

رشد و بلوغ و اقتضائات آن در قانون مدنی

در ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی آمده است: « غیر رشیده کسی است  که تصرفات او در اموال  وحقوق مالی خود عقلایی نباشد». آنچه از این تعریف […]
دسامبر 17, 2014
آموزش مطالب روز حقوق

معنای لغوی رشد

ابن فارس ( قرن پنجم هجری) وصاحب مصباح المنیر می نویسد: «این واژه در مقابل واژه غی است» غی در اصل به معنای « فرورفتن در […]
دسامبر 17, 2014
آموزش مطالب روز حقوق

اهمیت و نقش اقرار به عنوان دلیل اثبات

درتمام نظام‌های حقوقی، اقرار از حیث توان اثباتی در میان ادله، نقش تعیین کننده‌ای دارد و از آن با تعابیر خاصی نظیر ملکه دلائل، سیدالبنیات، دلیل […]
دسامبر 17, 2014
آموزش مطالب روز حقوق

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ

ﻋﻘﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻘﺪي اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اراده ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﻃـﺮﻓﻴﻦ ﻳـﺎ ﻫـﺮ دو ﻃـﺮف ﻳـﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً رأي […]
دسامبر 17, 2014
آموزش مطالب روز حقوق

احکام مستند به اقرار غیرقابل تجدید نظر و غیر قابل فرجام هستند.

تبصره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۱ ماده ۳۶۹ همان قانون، احکام مستند به اقرار را به ترتیب غیر قابل تجدید نظر و […]
دسامبر 7, 2014
برتری موتورهای جریان مستقیم DC با تحریک جداگانه بر موتورهای آسنکرون در کاربردهای مکاترونیک

برتری موتورهای جریان مستقیم DC با تحریک جداگانه بر موتورهای آسنکرون در کاربردهای مکاترونیک

در واقع برخلاف این تصور که موتورهای آسنکرون درصنعت کاربرد گسترده تری دارند برتری فنی و تکنیکی از آن موتورهای سنکرون DC با تحریک جداگانه و […]
نوامبر 5, 2014
مطالب آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعریف و مفهوم برخی اصطلاحات رایج در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

تمرین هوازی به انواع ورزش­هايي كه بطور مستمر و طولاني­­مدت (بيش از ۲ دقيقه) طول مي‌كشند و ضربان قلب در هنگام تمرين كمتر از ۷۰درصد حداكثر […]
اکتبر 24, 2014
آموزش مطالب روز حقوق

مهمترین مصادیق حقوق معنوی

الف: حق تصمیم گیری در مورد انتشار یا عدم انتشار اثر. ب: حق ولایت بر اثر. ج: حق عدول یا استرداد. د: حق حرمت اثر.