ژانویه 18, 2015

تعریف سیستم اطلاعاتی منابع انسانی | HRIS

منظور از سیستم اطلاعاتی منابع انسانی[۱] ، استفاده از روشی منظم و سازمان یافته برای کسب اطلاعاتی است که تصمیم‌گیری عقلایی درباره منابع انسانی را در […]
ژانویه 17, 2015

نقش های مدیریت منابع انسانی

در حقیقت، مدیریت منابع انسانی دارای دو نقش اساسی و مجزا است نقش استراتژیک و ستادی که در حوزه آن کلیه سیاست‌گذاری‌ها، برنامه ریزی‌ها و هدف […]
ژانویه 17, 2015

جامعه شناسی کار

این گرایشات در اوایل قرن بیستم توسط ماکس وِبِر[۲] و کارل مارکس[۳] مطرح شدند و سپس بعد از جنگ جهانی دوم به صورت دو شاخه مجزا […]
ژانویه 17, 2015

جریانات روانشناسی صنعتی

علم روانشناسی که در آغاز مثل جامعه شناسی جزئی از مباحث فلسفی بشمار می‌رفت ابتدا توسط «ویلهلم وانت[۱]» آلمانی به عنوان یک علم پایه گذاری شد […]
ژانویه 17, 2015

مکتب مدیریت علمی

یکی دیگر از تحولاتی که از نظر صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأثیرات زیادی به جای گذارد، مکتب مدیریت علمی[۱] بود. در واقع شکل گیری مدیریت […]
ژانویه 17, 2015

مديريت تعارض ميان فردی

تعارض ميان فردي، بخش اساسي و فراگير سازماني است، در حقيقت، با توجه به روند فرآيند حركت شركت ها به سوي تنوع نيروي كاري، همراه با […]
ژانویه 17, 2015

بهسازی مديريت

زندگي ميليون‌ها كارگر و خانواده‌هايشان تحت تأثير تصميمات مديران آن‌هاست. خطاهاي مديران به منزلة از دست رفتن وقت، تلاش بيهوده و خستگي مفرط است. يكي از […]
ژانویه 17, 2015
مطالب آموزشی مدیریت

مديريت توسعه فردی

افرادي كه خط‌مشي‌ها و قواعد خاصي دارند زندگي آن‌ها مسير ثابتي دارد تا اينكه با واقعه غيرمنتظره‌اي روبرو مي‌شوند موردي كه با طرز زندگي خودشان فرق […]
ژانویه 17, 2015

ارتباط و آموزش رو در رو

هنگامي كه با هم صحبت مي‌كنيم به نوعي ارتباط برقرار مي‌كنيم. اين ارتباط گاهي غيرلفظي است مانند طرز نگاه، و گاهي با تمام بدن ارتباط برقرار […]