ژانویه 19, 2015

رابطه تکنولوژی و قیمت

وقتی که ماهیتی چون یک شرکت از یک مزیت تکنولوژیک برخوردار است، آن شرکت می تواند قیمتی به صرفه برای تکنولوژی خود تعیین کند (نمودار زیر). […]
ژانویه 19, 2015
مطالب آموزشی مدیریت

انواع نوآوری | نوآوری بنیادی | نوآوری انقلابی و تدیجی

نوآوری ها را می توان به دو دسته بنیادی [۱] یا انقلابی و تدریجی [۲] یا تکاملی تقسیم بندی کرد. نوآوری های چشمگیر بنیادی معمولاً برپایه […]
ژانویه 19, 2015

رابطه تکنولوژی و اقتصاد ملی

اقتصادهای توسعه يافته را با کشورهايی می شناسند که به نحوی مناسب از تکنولوژی برای خلق ثروت بهره می گيرند . اقتصادهای کم تر توسعه يافته […]
ژانویه 19, 2015

نحوه رشد در بازار بورس ايالات متحده آمريکا

دراواخرقرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم ، علم و تکنولوژی به شدت به هم مرتبط و به هم وابسته شدند. جنگ های اول ودوم جهانی ،سرعت […]
ژانویه 19, 2015

مدیریت تکنولوژی در سطح بنگاه | مدیریت تکنولوژی در سطح ملی/دولتی

یکی از گزارش های شورای ملی تحقیقات ( ۱۹۸۷) درباره مدیریت تکنولوژی آن را این چنین تعریف کرده است: یک حوزه میان رشته ای مرتبط با […]
ژانویه 19, 2015

طبقه بندی انواع تکنولوژی

تکنولوژی جدید یک تکنولوژی جدید هر نوع تکنولوژی جدیداً تولید یا اجراشده ای است که اثری بارز و مشخص بر روش تولید کالاها یا ارایه خدمات […]
ژانویه 19, 2015

رابطه تکنولوژی و کسب و کار

یک سازمان را می توان به عنوان وسیله ای برای معرفی یک یا چند تکنولوژی به جامعه قلمداد کرد. مقصود تحقق مجموعه ای از اهداف است. […]
ژانویه 19, 2015

تعریف تکنولوژی چیست؟

تکنولوژی را می توان تمام دانش، کالاها، فرایندها، ابزارها، روش ها و سیستم هایی تعریف کرد که در جهت خلق و ساخت کالاها و ارائه خدمات […]
ژانویه 18, 2015

علل بروز حوادث در محیط های کاری

علل بروز حوادث را در محیط‌های کاری می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: علل مستقیم: عبارتند از علت‌هایی که به صورت مستقیم باعث ایجاد سانحه می‌شوند […]