فوریه 16, 2015

مفهوم استراتژی صنفی کنث آر. اندروز

استراتژی صنفی کنث آر. اندروز در یک موسسه‌ عبارت است از الگوی تصمیماتی که براساس آنها هدف‌های عمده، هدف‌های جزیی و مقاصد آن را معین و […]
فوریه 8, 2015

نقش مدیران در مدیریت تکنولوژی

تامین عناصر ضروری و اساسی فرایند مدیریتی (برنامه ریزی،سازماندهی،رهبری و کنترل). هماهنگی استراتژیکی و بلندمدت برقرار کردن میان فعالیتها و تکنولوژی. استفاده از روش های ملی […]
فوریه 8, 2015

ساختار سازمان های آینده | سازمان های تطبیقی | شرکت های تخت | شرکت های توخالی | شرکت های مجازی

احتمالاً سازمان­های آینده با سازمان­های گذشته (یا حتی کنونی)، تفاوت چشمگیری خواهند داشت. پیتر دراکر (۱۹۹۸)، تغییر از “سازمان­های دستوری و کنترلی[۱]” به سمت ” سازمان­های اطلاعات- […]
فوریه 7, 2015

ساختار سازمان های پروژه محور | Project Based Organization

سازمان پروژه محور[۱]، ایده جدیدی است که از سوی شرکت­ها، مورد استقبال واقع شده است. اینگونه سازمان­ها را سازمان تیم- محور، مدیریت تلفیق بهینه پروژه ها[۲] […]
فوریه 4, 2015

ساختار سازمان عمودی و مهمترین ویژگی ها و عیب های آن

سازمان عمودی[۱]، نظامی است که فعالیت­های فردی و گروهی را در جهت دستیابی به اهداف یا ارضای نیازها هدایت می­کند. اساسی­ترین نوع آن، سازمان صف[۲] است […]
فوریه 4, 2015

ساختار سازمان افقی و مهمترین ویژگی های آن

موج تفکرات جدید، خواهان تغییر ساختار سازمانی عمودی و سنتی، از طریق حذف مرزهای میان بخش­ها و وظایف و حذف سلسله مراتب سازمانی است. در ساختارهای […]
فوریه 4, 2015

ساختار سازمان ماتریسی و چگونگی تشکیل آن

در چنین نظامی، هر سرپرست ممکن است اختیارات و ارتباطاتی با بیش از یک سیستم داشته باشد. معمولاً طراحی ماتریسی در جایی مطرح است که بخش­های […]
فوریه 4, 2015

انتقال بین المللی تکنولوژی

  امروزه بسیاری از کشورهای تازه صنعتی شده[۱] به زیربنای صنعتی و تکنولوژیکی مناسبی مجهز شده و در بازار جهانی به توان رقابتی بالایی دست یافته […]
فوریه 4, 2015

کانال های جریان تکنولوژی | کانال های عمومی | کانال های مهندسی معکوس | کانال های برنامه ریزی شده

کانال های عمومی انتقال تکنولوژی به صورت ناخودآگاه و سهوی صورت می گیرد و حتی ممکن است بدون مشارکت مداوم منبع تکنولوژی نیز این روند ادامه […]