سپتامبر 3, 2014

ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيک

اين ماتريس در بکارگيري جهت مقايسه عوامل داخلي و خارجي شرکت از اهميت بسزايي برخوردار است. اين ماتريس نشان دهنده دو بعد داخلي توان مالي (Financial […]
سپتامبر 3, 2014

مدل GE (جنرال الکتريک)

مدل GE در واقع به عنوان يک راه حل براي رفع محدوديت‌‌هاي مدل BCG در مجموعه پورتفوليو از سوي شرکت جنرال الکتريک و با مشاوره “شرکت […]
سپتامبر 3, 2014

ماتریس گروه مشاوران بوستون (BCG)

در اواخر دهه ۱۹۶۰ گروه مشاور بوستون، روش جديدي را براي بررسي فعاليتهاي برنامه ريزي استراتژيك پيشنهاد دادند. اين ماتريس به وسيله بروس هندرسون مدير گروه […]
سپتامبر 3, 2014

مدل SWOT

تحلیل SWOT برای اولین بار در سال ۱۹۵۰ توسط دو فارغ التحصیل مدرسه بازرگانی هاروارد به نام های جورج آلبرت اسمیت و رولند کریستنسن مطرح شد. […]
سپتامبر 3, 2014

مدل مفهومی (conceptual model)

یکی از چیزهایی که معمولا اغلب  دانشجویان از ما میپرسند، مدل مفهومی تحقیق است. اما اکثر دانشجویان در شناسایی و ارائه مدل مفهومی تحقیق دچار سردرگمی […]
سپتامبر 3, 2014

ضرورت استفاده از مدیریت استراتژیک

با نگاهی دقیق به مفهوم مدیریت استراتژیک می‌توان به ضرورت استفاده از آن پی برد. با توجه به تغییرات محیطی که در حال حاضر شتاب زیادی […]
سپتامبر 3, 2014

سنجش عملکرد سازمانی

اکثر محققان بازاريابي معتقدند که معيارهاي ذهني عملکرد مانند رضايت مشتري، وفاداري مشتري و … عاملي مهم و موثر در معيارهاي عيني عملکرد مانند حاشيه سود، […]
سپتامبر 3, 2014

مزیت رقابتی

مفهوم مزیت رقابتی، ارتباط مستقیم با ارزش های مورد نظر مشتری دارد به نحوی که در یک طیف مقایسه ای هر چه قدر ارزش های عرضه […]
سپتامبر 3, 2014

کارآفرینی استراتژیک

کارآفرینی استراتژیک مفهومی نوظهور و ترکیبی از کارآفرینی و مدیریت استراتژیک است. کارآفرینی استراتژیک ترکیبی از رفتارهایی است که به طور هم زمان به جست و […]