سپتامبر 3, 2014

صادارت و انواع آن

ساده ترين راه براي وارد شدن به بازار خارجي صادرات است. صادرات موردي هنگامي صورت مي گيرد كه شركت هر چند وقت يك بار به طور […]
سپتامبر 3, 2014

خريد تفننی (خرید ناگهانی)

خريد ناگهاني يکي از جنبه هاي بسيار مهم رفتار مصرف کننده است و يک مفهوم حياتي در بازار است به محض افزايش درآمد و توان خريد، […]
سپتامبر 3, 2014

چيدمان فروشگاه

خريد نهايت فعاليت بشر است که در شکل رو به رشدي تمام جنبه هاي زندگي شهري را تحت پوشش خود دارد. خريد شبکه اي بي پايان […]
سپتامبر 3, 2014

احساسات مشتريان در فروشگاه

محيط فروشگاه شامل سه بعد مي باشد كه شامل (Baker,2002): ماهيت فيزيكي فروشگاه كه شامل بعد طراحي و عناصر پوششي از جمله چيدمان فروشگاه و اندازه […]
سپتامبر 3, 2014

عوامل مؤثر در رفتار مصرف كننده

رفتار مصرف ‏کننده به مطالعه تمامي فرآيندهاي انتخاب، استفاده، کنارگذاري محصولات و خدمات، تجارب و يا ايده‏ها به وسيله افراد، گروه‏ها و سازمان‏ها براي پاسخ‏گويي به […]
سپتامبر 3, 2014

فرآيند تصميم گيری مصرف کننده

دانشمندان علوم اجتماعي مدلهاي زيادي درباره رفتار مصرف کننده براي توضيح فرايند اتخاذ تصميم خريد ارائه داده اند که مي توان از منظر تبليغات به اين […]
سپتامبر 3, 2014

گرايش خريدار

به‌طور كلي خريدار در خريد كالاها و خدمات از طرفي اطلاعات كاملي از عوامل آميخته بازاريابي ندارد و از طرف ديگر به دنبال به‌دست آوردن مزايايي […]
سپتامبر 3, 2014

رفتار مصرف كننده و لزوم شناخت آن

رفتار مصرف كننده از موضوعات جديد حوزه بازاريابي به شمار مي رود. اولين كتب در اين باره در دهه ۱۹۶۰ تاليف شده است. ولي سابقه اين […]
سپتامبر 3, 2014

ارزش مشتری

ارزش مشتري از، كيفيت كالا، كيفيت خدمت و قيمتي بر مبناي اين عناصر، تشكيل شده است. كيفيت كالا و خدمت، پاية قيمت آن به شمار مي […]