سپتامبر 3, 2014

تاریخچه استراتژی تولید

اسكينر اولين كسي بود كه درسال ۱۹۶۹ استراتژي توليد را تعريف كرد، اسكينر اين تئوري را به طور خاص براي حوزه توليدي با تئوري بده بستان […]
سپتامبر 3, 2014

الگوهای مسلط در استراتژی توليد

روشهاي ايجاد الگوهاي مسلط، ساختاري را براي توصيف اشكال سازماني پيچيده كه داراي شكلي چندبعدي مي باشند ارائه مي دهند و آن را به عنوان گروههايي […]
سپتامبر 3, 2014

استراتژی های سيستم های اطلاعاتی

در حال حاضر شركتها بيش از پيش به بهره گيري از استراتژي هاي سيستم هاي اطلاعاتي روي آورده اند تا بتوانند از تكنولوژي اطلاعات براي ايجاد […]
سپتامبر 3, 2014

استراتژی های مديريت منابع انسانی

استراتژي مديريت منابع انساني به دنبال ايجاد حداكثر هماهنگي و همراهي ميان كاركنان و سازمان است. بسياري از شركتــها براي كاهش هزينه ها و كسب انعطاف […]
سپتامبر 3, 2014

استراتژی بازاريابی

استراتژي بازاريابي به مسايلي چون قيمت گذاري، فروش وتوزيع يك محصول مي پردازد، يك شركت با بهره گيري از استراتژي توسعه بازار مي تواند: سهم بزرگي […]
سپتامبر 3, 2014

استراتژی توليد

از آن جايي كه اصولاً بيش از ۷۰ % كل دارايي هاي شركت در اختيار فرايند توليد قرار داشته و بخش عمده اي از فرايند اجراي […]
سپتامبر 3, 2014

استراتژی سازمان و مديريت عملكرد

سازمانها با هم رقيب بوده و در رقابت سازماني پيروز مي شود كه استراتژي مناسبي اتخاذ نموده و در طول رقابت با توجه به تغيير شرايط […]
سپتامبر 3, 2014

سطوح استراتژی در سازمان

سلسله مراتب تصميم گيري مؤسسات كسب وكار معمولاً شامل ۳ سطح اصلي است. ابتدا سطح مؤسسه كه عمدتاً شامل اعضاي هيأت مديره، مديرعامل و مديران اداري […]
سپتامبر 3, 2014

سرمايه اجتماعي از دیدگاه بورديو

بورديو سرماية اجتماعي را انباشت منابع بالفعل و بالقوه اي مي داند که عمدتاً از طريق ارتباط و عضويت فرد در انجمن ها و شبکه هاي […]