دسامبر 6, 2016
مطالب آموزشی مدیریت

ارزش ويژه برند مبتني بر مشتري | قدرت اجتماعي برند | قدرت اجتماعي عملکرد برند

ارزش ويژه‌ی برند ارزش ویژه‌ی برند به روش‌های مختلف برای اهداف متفاوتی تعریف شده است. ولی تاکنون، هیچ اتفاق نظری مشترک به دست نیامده است. مفهوم […]
دسامبر 6, 2016
مطالب آموزشی مدیریت

تعریف و مفهوم برند | ابعاد برند | چگونگی انتخاب برند از سوی مصرف‌کنندگان | نقش‌های برند برای مصرف‌کننده

برند برندها، به مثابه راه‌های میان‌بر هستند. به‌عبارت دیگر مانند تابلوهای راهنمایی ویژگی‌های ممتاز و ارزشمند محصول را در بازار شلوغ و پر رفت ‌و ‌آمد […]
دسامبر 6, 2016
مطالب آموزشی مدیریت

مشتری و انواع آن

مشتري بنابرتعاريف مشتري، تمامي سازمان ها اعتقاد دارند كه مشتري، رئيس است و مشتري، پادشاه است.  فرايند مشتري گرايي با سلام كردن آغاز مي­شود و هرگاه، […]
دسامبر 6, 2016
مطالب آموزشی مدیریت

تعاریف ریسک و مدیریت ریسک | انواع ریسک | عناصر اصلی ریسك

تعاریف ریسک و مدیریت ریسک ریسک، ناشی از احتمال وقوع بیش از یک نتیجه وعدم مشخص بودن نتیجه نهایی است. ریسک را می‌توان تغییرپذیری یا بی […]
دسامبر 6, 2016
مطالب آموزشی مدیریت

راهبردهاي مديريت دانش | راهکارهاي رسيدن به يک سيستم دانش مدار | تکنیک های مدیریت دانش

راهبردهاي مديريت دانش راهبرد دانش بعنوان راهبرد کسب وکار که روشي جامع و با وسعت سازماني براي مديريت دانش است، که بيشتر بعنوان يک محصول در […]
دسامبر 6, 2016
مطالب آموزشی مدیریت

مدیریت دانش | سلسله مراتب دانش | طبقه بندی دانش | فرآیند مدیریت دانش

مدیریت دانش دانش، دارايي واقعي سازمان‎هايي است كه براي حضوري موفق در عرصه پر رقابت جهاني و يکپارچگي سيستم‎ها، ارزش‎ها و منابع سازماني خود تلاش مي‎­کنند. […]
فوریه 17, 2015
مطالب آموزشی مدیریت

مکاتب مدیریت استراتژی | انواع مکاتب مدیریت استراتژیک مبتنی بر پارادایم توصیفی (تجربی-انطباقی)

مکتب کارآفرینی مکتب کارآفرینی بیش از هر چیز ریشه در درک شهودی، قضاوت و تجربه ها دارد و بر همین اساس نوع خاصی از استراتژیها را […]
فوریه 16, 2015
مطالب آموزشی مدیریت

سه الگوی استراتژی‌سازی هنری مینتس برگ | الگوی کار سالارانه | الگوی انطباقی | الگوی برنامه‌ریزی

الگوی کار سالارانه: اقتصاد‌دانان پیشین نخستین کسانی بودند که کارسالار را بعنوان فردی که به تاسیس موسسات می‌پردازد توصیف کردند اقدامات وی اساساً عبارت بودند از […]
فوریه 16, 2015
مطالب آموزشی مدیریت

استراتژی‌های رقابتی پورتر

مسأله اساسی در استراتژی رقابتی عبارت است از موقعیت نسبی موسسه در درون صنعت مربوط به خود. موضع‌گیری نشانگر ان است که آیا سودآوری موسسه نسبت […]