شهریور ۱۴, ۱۳۹۳

مدیریت زمان در سازمان ها

افكار و انديش ههايي كه صاحب نظران رشته هاي مختلف به قلمرو مديريت وارد كرده اند، موجب شده است كه در طبقه بندي انديشه ها و […]
شهریور ۱۴, ۱۳۹۳

قانون پارکینسون

كارها با توجه به زماني كه ممكن است اشغال كنند گسترش مي­يابند و اين گستردگي به ميزان و ماهيت كار ارتباط چنداني ندارد. طبيعي است كه […]
شهریور ۱۴, ۱۳۹۳

قانون پارتو

نام ديگر اين قانون “اصل پارتو” است. اين قانون نتيجه پژوهش هاي اقتصاددان ايتاليايي “ويلفردو پارتو” است كه در اولويت بندي بسيار مفيد است. پارتو نخستين […]
شهریور ۱۲, ۱۳۹۳

چرا باید مدیریت زمان داشته باشیم ؟

زمان با ارزشترين منبعي است كه در اختيار انسان قرار دارد، زيرا منابع ديگر به شرط وجود زمان ارزش پيدا مي كنند. به همين دليل در […]
شهریور ۱۲, ۱۳۹۳

سلامت سازمانی و اثربخشی

بنابر نظر شاين (۲۰۰۱) که نظريه هاي قديمي سازمان عواملي نظير به حداکثر رساندن سود، فراهم ساختن خدمت مفيد، توليد زياد و روحيه قوي کارکنان را […]
شهریور ۱۲, ۱۳۹۳

عوامل تهديد كننده سلامت سازمان

انجام درست كارها از عهده سازماني بر مي آيد كه مجهز به نظام اداري سالم باشند. سازمانهاي داراي نظام اداري سالم قادر به تصميم سازي و […]
شهریور ۱۲, ۱۳۹۳

مولفه های سلامت سازمانی

لايدن و کلينگل باتوجه به يافته هاي تحقيق آماري که درمورد ارزيابي سلامت سازماني انجام داده بودند، براي سلامت سازماني ۱۱ مؤلفه (بعد جداگانه اما مرتبط […]
شهریور ۱۲, ۱۳۹۳

ويژگي های اساسی سازمان ناسالم

هدف فقط براي تعداد معدودي از كاركنان طراز اول سازمان روشن است، كاركنان در سازمان شاهد مشكلات مختلف هستند اما كاري در جهت اصلاح آن انجام […]
شهریور ۱۲, ۱۳۹۳

سلامت سازمانی

نقطة مقابل فساد اداري موضوع سلامت سازماني است. يعني نظام اداري با رعايت اصول و مقررات اداري حاكم و با توجه به نظم اداري از قبل […]