سپتامبر 6, 2014

رابطه بین مدیریت طرح و مدیریت پروژه

در طول چرخه حیات طرح، پروژه‌ها آغاز شده و مدیر طرح، مدیران پروژه‌ها را سرپرستی کرده و دستور العمل و راهنمایی‌هایی را برای آنها فراهم می‌آورد(شهید […]
سپتامبر 5, 2014

مفهوم و تعریف طرح

به مجموعه‌اي از پروژه‌ها كه به صورت هدفمند در راستاي مزايا و اهداف استراتژيك در یک مجموعه قرار گرفته‌اند، طرح گفته می‌شود. تعریف بهتر طرح تعریف […]
سپتامبر 5, 2014

مخاطرات برون سپاری

برون سپاری در مقایسه با انجام کار در سازمان، نیاز به تصمیم گیری های آگاهانه تر و هوشمندانه تری دارد. تصمیمات، از کیفیت اطلاعات در دسترس […]
سپتامبر 5, 2014

عوامل تاثير گذار بر برون سپاری

عوامل مختلفي در امر برونسپاري فعاليتهاي سازماني دخيل هستند ومحققين مختلف عوامل گوناگوني را مطرح نموده اند. در مطالعه اي كه توسط يانگ صورت گرفت، پنج […]
سپتامبر 5, 2014

معيارهاي انتخاب تامين كنندگان در برون سپاری

جهت دستيابي به قابليتهاي كليدي، رقابت در سطح جهاني، كوچك سازي، انطباق با تغييرات كه از مهمترين ضرورتهاي اتخاذ استراتژي برونسپاري به شمار مي­ روند، قابليت […]
سپتامبر 5, 2014

مراحل برون سپاری فرآیند کسب و کار

برون سپاري موفق را می­توان حاصل گذار از چهار مرحله دانست. در اولین مرحله شرکت به بررسی و نظارت فرآیندها، تجزیه و تحلیل کارایی آنها و […]
سپتامبر 5, 2014

وضعیت برون سپاری در ایران

در كشور ما هم مدتهاست كه صحبت از برون سپاري به شكلي جدي مطرح شده است. مطالعه برنامه هاي اخير توسعه كشور و به ويژه برنامه […]
سپتامبر 5, 2014

برون سپاری و دوره عمر سازمان

برون سپاري نتيجه عملكرد نيروها در بازارهاي آزاد اقتصادي است. بسياري از شركت­هايي كه فرآيند برون سپاري را نپذيرفته و راهكارهاي متناسب با آن را تدوين […]
سپتامبر 5, 2014

دسته بندی های برون سپاری

فرآيند برون سپاري استفاده از تفكر و انديشه را براي استفاده بهتر از منابع در اختيار يك مؤسسه تشريح مي­كند. اين فرآيند ابتدا در قطعه سازي […]