سپتامبر 7, 2014

تعريف مشتری

در فرهنگ و ادب پارسی مفهوم «مشتری» مترادف با «خريدار» است و در مباحث مربوط به بازاريابی و فروش، مشتری به مخاطبانی گفته میشود که توانايی […]
سپتامبر 7, 2014

رفتار مشتری

تشریح رفتار مشتری در واقع همان مطالعه و بررسی مصرف کنندگان (مشتریان) و فرآیندهایی میباشد که آنها به کار می-گیرند تا به محصولات و خدمات مورد […]
سپتامبر 7, 2014

متغیر های موثر بر یادگیری سازمانی

ساختار ساختار مكانيستي و متمركز، رفتار گذشته يا يادگيري تك حلقوي را تقويت ميكند در حالي كه ساختار زنده و غير متمركز يادگيري دو حلقوي را […]
سپتامبر 7, 2014

سطوح یادگیری سازمانی

يادگيري فردي اين امر هميشه مورد توجه بوده است كه كاركنان نياز به يادگيري فردي دارند، ممكن است براي يك فرد لازم باشد مهارت جديدي كسب […]
سپتامبر 7, 2014

فرآیند يادگيری سازمانی

داراي مراحل زير است: كسب دانش يادگيري زماني اتفاق مي افتد كه سازماني دانش لازم را كسب كند. كسب دانش يا حقايق و اطلاعات از طريق […]
سپتامبر 7, 2014

انواع يادگيری سازمانی

فايول و لايز (۱۹۸۵) انواع يادگيری را در قالب دو سطح بيان می‌کند كه عبارتند از يادگيري سطح پايين و يادگيري سطح بالا. یادگيري سطح پايين […]
سپتامبر 7, 2014

تعاريف يادگيری سازمانی

تعاريف متعددي از يادگيري سازماني بعمل آمده است كه به ترتيب عبارتند از: میرکمالی (۱۳۸۹): یادگیری سازمانی فرایند بهره گیری از تجربیات سازمانی از طریق کسب […]
سپتامبر 7, 2014

مفهوم یادگیری سازمانی

در دنیای متغیر کنونی یادگیری به معنای شناخت و انطباق با سرعت فرایند تغییر است. در چنین شرایطی سازمان‌ها همانند افراد باید سریع‌تر و بهتر خود […]
سپتامبر 7, 2014

عوامل مؤثر بر بهره وری

نظام‌هاي سخت‌افزار محور بر حذف يا كاهش تلفات ناشي از مواد و ماشين تمركز داشته و نظام‌هاي نرم‌افزار محور بر حذف يا كاهش تلفات ناشي از […]