سپتامبر 7, 2014

استراتژی یادگیری

در جهان رقابتي امروز، سازماني شانس بقا دارد كه بتواند خود را پيوسته با تغييرات محيطي پيرامون خود وفق دهد. تغييرات محيطي، سازما نها را وادار […]
سپتامبر 7, 2014

شفافيت قيمت

در علم اقتصاد، شفافیت به برابری اطلاعات اطلاق میشود. شفافیت قیمت هنگامی وجود دارد كه مشتری بتواند به راحتی به مروری جامع، واضح و بی زحمت […]
سپتامبر 7, 2014

مقایسه تبليغات سياسی و تبليغات تجاری

تبليغات سياسي با تبليغات تجاري متفاوت است زيرا تبليغات سياسي بيشتر بر برداشت هاي ذهني استوار است. اين نوع تبليغات به عنوان محمل پندارها و قالب […]
سپتامبر 7, 2014

شهرت در برند

ایده ي برند حداقل به حدود ۵۰۰۰ سال قبل برمی گردد. پس چرا حالا این مقوله یک چنین مسأله مهمی شده است. برای اینکه به همان […]
سپتامبر 7, 2014

قیمت غیرعادلانه و ادراک مصرف کننده

قیمت گذاری اصلی ترین تصمیم بازاریابی است. تغییرات کوچک بر قیمت، اثرات بزرگی بر میزان سوددهی دارد. علاوه بر این قیمت کالا/ خدمت اغلب اوقات یکی […]
سپتامبر 7, 2014

ادراک مصرف کننده از قیمت

ادراک از دیدگاه رفتار مصرف کننده، فرآیندی است که افراد در معرض اطلاعات قرار گرفته، به آن توجه کرده و آن را فهمیده و تفسیر میکنند(حیدر […]
سپتامبر 7, 2014

رضایت از قیمت

رضايت از قیمت يک عامل مهم است كه روابط فروشنده خريدار را تحت تاثیر قرارمی دهد. و حتی از ديد نظريه پردازان بازاريابی، قیمت مهمترين عامل […]
سپتامبر 7, 2014

درک قیمت

در سالهای اخیر، سازمانها و شركت های مختلف، پیوستن به روند دانش را آغاز كرده اند و مفاهیم جديدی چون كار دانشی ، مديريت دانش ، […]
سپتامبر 7, 2014

انواع مشتری از نظر ميزان درآمد و سودآوری

مشتريان فعال افراد يا شركت‌هايي كه در يك محدوده زماني مشخص مثلاً در ۱۲ ماه گذشته از سازمان كالا يا خدمات دريافت كرده‌اند. مشتريان فعال به […]