سپتامبر 8, 2014

تاریخچه مدیریت ریسک

علم مدیریت ریسک در دوره رنسانس در قرن شانزدهم میلادی مطرح گردید. از سال ۱۹۹۰ میلادی مدلهای مختلفی برای مدیریت ریسک پروژه‌ها با هدف افزایش موفقیت […]
سپتامبر 8, 2014

تعریف ریسک

ریسک، ناشی از احتمال وقوع بیش از یک نتیجه و عدم مشخص بودن نتیجه نهایی است. ریسک را میتوان تغییر پذیری یا بی ثباتی نتایج غیر […]
سپتامبر 8, 2014

ضرورت های مدیریت ریسک

تحولات اخیر در نظام راهبری شرکتی نشانه هایی از تاکید بر مدیریت ریسک بنگاه دارد. راهبری شرکتی انتظارات سهامداران از اعضای هیات مدیره را تشریح میکند؛ […]
سپتامبر 8, 2014

انواع ریسک

سه نوع کلی از ریسک موجود در ایجاد و مدیریت یک سیستم عبارتند از(میلر،۲۰۰۲): ریسک ذاتی، ریسک باقیمانده و ریسک قابل قبول. ريسك ذاتی سطحی از […]
سپتامبر 8, 2014

عناصر اصلی ریسک

تمامی اشکال ریسک، چه آنها که به‌عنوان ریسک سوداگرانه طبقه بندی شده باشند، چه به‌عنوان ریسک خطرناک، شامل عناصر مشترکی هستند كه شامل چهار عنصر ذیل است: […]
سپتامبر 8, 2014

ريسك در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي

واژه ريسك در فرهنگ بيمه به معناي مورد بيمه، خطر مورد بيمه،‌ هزينه مورد بيمه و انتظار ناشي از خسارات يك بيمه نامه تعريف مي‌شود. موراي […]
سپتامبر 8, 2014

فرآيند تصميم گيری استراتژی مديريت ريسك

مديريت ريسك فرآيندي براي حفظ دارايي و قدرت كسب درآمد شخص يا سازمان از راه به حداقل رساندن آثار مالي ناشي از خسارات ‌ها می­باشد(رونالند ،۱۹۶۵). […]
سپتامبر 7, 2014

شاخصه های سرمایه فرهنگی

عطف نظر به ابعاد مادی سرمایه فرهنگی، مصرف کالاها و فرآورده های فرهنگی به عنوان یکی از شاخصه های اصلی این سرمایه میباشد. کالاهای فرهنگی شامل […]
سپتامبر 7, 2014

آسیب های سرمایه فرهنگی

اگر سرمایه فرهنگی را به دو بخش ملموس و غیر ملموس تقسیم کنیم آسیب های آن نیز در این دو حوزه است. سوروکا (۲۰۰۴) می‌نویسد که […]