سپتامبر 8, 2014

ارتباط چرخه عمر سازمان ها و مديريت منابع انسانی

مديريت منابع انساني بايستي دریابد كه سازمان در كجاي چرخه عمر خود قرار دارد تا متناسب با آن آموزش هاي لازم را به منابع انساني ارائه […]
سپتامبر 8, 2014

ارتباط چرخه عمر سازمان و صاحب کسب و کار کوچک

کارآفرینان که در مراحل اولیه ایجاد کسب و کار درگیر هستند بعید است گرفتار مراحل افول و انحلال گردند. در واقع، نگرانی های خود را در […]
سپتامبر 8, 2014

تعریف و مفهوم افول سازمانی

در سال ۱۹۸۰ میلادی، ویلیام وتن با انتشار مقاله ‌ای بیان داشت که بهتر است دانشمندان مدیریت فرض ‌های خود مبنی بر رشد مداوم یک سازمان […]
سپتامبر 8, 2014

تعریف و مفهوم استراتژی رقابتی

رقابت اشاره به تغییرات سریع یک تجارت دارد که در آن، موقعیت سازمان به شدت در برابر سازمان دیگر قرار می‌گیرد و به دنبال راهی می‌گردد […]
سپتامبر 8, 2014

چرخه زندگی سازمان ” طبقه بندی ادیزس “

مدلی که ادیزس برای شناسایی دوره عمر سازمان ارائه داده است یکی از جامع ترین مدل های رشد سازمانی است(سیروس والهی، ۱۳۸۱). سایت تخصصی ایساک ادیزس […]
سپتامبر 8, 2014

چرخه زندگی سازمان ” طبقه بندی میلر و فریسن “

از صاحب نظرانی که در مورد چرخه زندگی سازمان مدلی را ارائه داده اند؛ میتوان به میلر و فریسن اشاره کرد مدل میلر و فریسن از […]
سپتامبر 8, 2014

چرخه زندگی سازمان ” طبقه بندی دفت “

دفت معتقد است سازمان ها طی چهار مرحله رشد خود را طی می کنند سپس طی پنج مرحله کاهش عملکرد و کوچک شدن را تجربه می-کنند. […]
سپتامبر 8, 2014

مفهوم سازمان های پیر یا جوان

شاید بتوان مفهوم پیر یا جوان را به معنای انعطاف پذیری و کنترل پذیری سازمان در نظر گرفت. سازمان جوان انعطاف پذیری زیادی دارد و میتواند […]
سپتامبر 8, 2014

چرخه زندگی سازمان

چرخه زندگی سازمان یکی از مفاهیمی است که می توان با استفاده از آن در باره رشد و تغییر سازمان اندیشید. مقصود از چرخه زندگی سازمان […]