سپتامبر 9, 2014

ارزش ویژه ی برند و ارتباط با مشتری

ارزش ویژه‌ی برندِ قوی باعث می‌شود تا شرکت‌ها مشتریان را بهتر حفظ کنند، نیازها را موثرتر جواب‌گو باشند و سود را افزایش دهند. ارزش ویژه‌ی برند، […]
سپتامبر 9, 2014

ارزش ويژه ی برند

ارزش ویژه‌ی برند به روشهای مختلف برای اهداف متفاوتی تعریف شده است. ولی تاکنون، هیچ اتفاق نظری مشترک به دست نیامده است (وازکو و همکاران ، […]
سپتامبر 9, 2014

مديريت دارايی برند

همراهي مردم با برندها باارزش ترين سرمايه يك شركت است. توجه و مديريت برند به عنوان يك دارايي، روز به روز از حمايت بيشتري برخوردار ميگردد […]
سپتامبر 9, 2014

نکاتی درباره ی برندینگ

برند، احساس باطنی شخص درباره ی یک محصول، خدمت یا شرکت است. آن چیزی نیست که شما می گویید، چیزی است که آنها می گویند آن […]
سپتامبر 9, 2014

چگونه یک برند پرجذبه می شود ؟

دو شیوهي برای نگریستن به شکاف برند وجود دارد: آن یک مانع طبیعی در ارتباطات ایجاد می‌کند. آن یک مانع طبیعی برای رقابت ایجاد می کند. […]
سپتامبر 9, 2014

مفهوم تثبیت برند

از نظر داد و ستد، تثییت یک کالا در بازار، به مثابه‌ی داغ کردن چهارپایان مزرعه است. طراحی این عمل بایستی با هدف جداسازی گاوهای شما […]
سپتامبر 9, 2014

چگونگی انتخاب برند از سوی مصرف کنندگان

حال اگر بخواهيم ارزيابي کنيم که در چه صورت مصرف‌کنندگان يک برند را انتخاب مي‌کنند، پاسخ اين است که آنان معمولاً با توجه به دو بعد […]
سپتامبر 9, 2014

ابعاد برند

وقتي مردم يک برند را انتخاب مي‌کنند، فقط به يک ويژگي آن توجه نمي‌کنند بلکه خصيصه‌هاي چند‌گانه‌اي را وابسته به نوع محصول و ميزان درگيري ذهني […]
سپتامبر 9, 2014

تعریف و مفهوم برند

یکی از نقاط عدم توافق میان اندیشمندان حوزه بازاریابی، ارائه تعریفی واحد از برند است. در واقع هر یک از آنها، از منظر خود، به این […]