سپتامبر 11, 2014

ضرورت و اهميت مديريت دانش

مديريت دانش به الگوهاي تعامل ميان فناوري‌ها، فنون و افراد شكل مي‌بخشد. براي مثال تكنولوژي اطلاعات در خصوص گردآوري، ذخيره و اشاعه اطلاعات به خوبي عمل […]
سپتامبر 11, 2014

راهبردهای مديريت دانش

مديريت کلان جهت کارآمدي زيرسيستم‌هاي خود مي‌بايست ماهيت، اصول و ابعاد مديريت دانش را بشناسد. راهبردهايي که ماهيت و توانايي متفاوت مديران را منعکس مي‌نمايد عبارتند […]
سپتامبر 11, 2014

تعریف و مفهوم مدیریت دانش

اغلب کتاب های مربوط به حوزه‌ی تکنولوژی با تعدادی تعریف شروع میشود، اما تعریف مدیریت دانش کار آسانی نیست. نویسندگان مختلف از دیدگاه های مختلف و […]
سپتامبر 11, 2014

تعریف و مفهوم دانش | رابطه با مدیریت

دانش، ترکیبی از تجربیات، ارزش‏ها، اطلاعات و نگرش‏هاست. دانش، از اطلاعات و اطلاعات از داده‏ها سرچشمه می‏گیرد. بیشتر دانش‏ها، به صورت ضمنی دراختیار افراد هستند. از […]
سپتامبر 9, 2014

تداعی برند

تداعی‌کننده‌های برند عبارتند از هر چیزی که باعث به ‌یادآوری یک برند در ذهن شود. این تداعی‌ها با هم در ارتباط هستند و این ارتباط، شبکه […]
سپتامبر 9, 2014

آگاهی از برند

آگاهی از برند به توانایی خریدار در تشخیص یا به‌خاطرآوری یک برند در یک گروه محصول اشاره دارد(آکر، ۱۹۹۱، ص ۷۳). سطوح مختلفی از اگاهی نسبت […]
سپتامبر 9, 2014

وفاداری به برند

به عقیده‌ی آکر وفاداری به برند یکی از پایه‌های ارزش ویژه‌ی برند است که در ایجاد این وفاداری عوامل زیادی نقش دارند که یکی از اصلی‌ترین […]
سپتامبر 9, 2014

کیفیت درک شده از برند

کیفیت درک شده یک بعد اصلی چارچوب CBBE در نظر گرفته می‌شود (آکر، ۱۹۹۶). زیتمال، کیفیت درک شده را به عنوان قضاوت ذهنی مشتری نسبت به […]
سپتامبر 9, 2014

برند مبتنی بر مشتری

ظهور ناگهانی برند مبتنی بر مشتری باعث افزایش اهمیت استراتژیهای بازاریابی شده و مدیران را نیز درگیر خود ساخته است. برند مبتنی بر مشتری یک مفهوم […]