سپتامبر 14, 2014

اجزای تشکیل دهنده کیفیت خدمات

بسیاری از صاحب نظران درباره اجزای تشکیل دهنده کیفیت خدمات اظهار نظر کرده اند. عوامل مشترکی که این افراد به آنها اشاره کرده اند به طور […]
سپتامبر 14, 2014

تبليغات و دروغ

دروغ به عنوان ويژگي اصلي تبليغات در مباحث مفهومي زيادي به كار مي رود. تونيس تبليغات را تلاشيمي داند در جهت اشاعه افكاري فاقد حقيقت و […]
سپتامبر 14, 2014

انواع تبلیغات

دانشمندان علوم رفتاري، تبليغات را در گونه هاي مختلف طبقه بندي كرده اند(استافورد ،۲۰۰۸): تبليغ سفيد هدف اين تبليغ، ايجاد اعتماد در مخاطب به منظور سرمايه […]
سپتامبر 14, 2014

تبليغات مستقيم و غيرمستقيم

منظور از تبليغات مستقيم ايجاد پيام هاي تبليغي شفاف و آشكار و غالباً بدون واسطه است. تبليغات مستقيم كه داراي ويژگي بلا واسطه بودن است و […]
سپتامبر 14, 2014

ويژگي تبليغات از دیدگاه تری

از آنچه كه درباره مقوله بسيار مهم و حساس تبليعات بيان شد ميتوان سه خصلت و ويژگي بارز و شاخص را براي آن برشمرد كه عبارتند […]
سپتامبر 13, 2014

شيوه های تبليغات

روش لقب گذاري برچسب منفي زدن به يك انديشه يا نظر اين روش به منظور وادار ساختن مخاطبان به وازدن و محكوم كردن يك انديشه يا […]
سپتامبر 11, 2014

مزایا و کارایی مدیریت دانش

دست اندرکاران مدیریت دانش، نوعاً مجموعة مزایا را در چهار قلمرو ذکر می کنند(آذری،۱۳۸۵): صرفه جویی ها و کارایی ها فرایندها با کارامدی بیشتر انجام می […]
سپتامبر 11, 2014

نقش منابع هوشمند در مديريت دانش

مديريت دانش با ابزارهاي فني و ارزش‎هاي انساني چندگانه سر و كار دارد. پس مي‌توان درنظر گرفت که چگونه سازمان‎هاي يادگيرنده و سازمان‎هاي هوشمند و اصولاً […]
سپتامبر 11, 2014

راهکارهاي رسيدن به يک سيستم دانش مدار

براي راه اندازي يک سيستم مديريت دانش موفق، راهکارها و ايده هاي مختلفي وجود دارد. نکته مهم در اين بين رسيدن به يک راه حل جامع […]