سپتامبر 16, 2014
جريان گردش اطلاعات در سلسله مراتب سازماني

جريان گردش اطلاعات در سلسله مراتب سازمانی

 سيستم اطلاعات مديريت بر مبناي ساختار سازماني يا سيستم سازماني كه در آن كليه سيستم هاي سازمان از قبيل سيستم عمليات، سيستم منابع انساني، سيستم بازاريابي […]
سپتامبر 16, 2014
سیستم­های اطلاعاتی اجرایی | EIS

سیستم­های اطلاعاتی اجرایی | EIS

يعني سيستمي كه اطلاعات مربوط به تصميمات ساخت نيافته و استراتژيك را در اختيار مديران عالي قرار مي دهد . اين سيستم بايد بسيار پويا، بسيار […]
سپتامبر 16, 2014
سيستم پشتيبان تصميم گيري | DSS

سيستم پشتيبان تصميم گيري | DSS

اين سيستم يك گام پيشرفته تر از MIS است. از اين جهت كه نتنها به مديريت اطلاعات مي دهد، بلكه در تصميم گيري هم به صورت […]
سپتامبر 14, 2014
سیستم اطلاعات بازاریابی (MIS)

سیستم اطلاعات بازاریابی (MIS) چیست ؟

یکی از گامهای اساسی در جمع آوری اطلاعات بازاریابی، راه اندازی يك سيستم مديريت اطلاعات بازاريابي در سازمان مي ‌باشد. هدف از ايجاد اين سيستم، ارائه […]
سپتامبر 14, 2014
ديدگاهي سيستماتيك از اجراي MIS

ديدگاهی سيستماتيك از اجرای MIS

اگر ديدگاه سيستمي تئوري با سازمان وفق پيدا كند سيستم اطلاعات مي‌تواند يك ديدگاه مانند يكي از زير سيستم‌هاي مختلف سازماني باشد. علاوه بر اين هر […]
سپتامبر 14, 2014
زيرمجموعه هاي سيستم اطلاعات مديريتی | MIS

زيرمجموعه هاي سيستم اطلاعات مديريتی | MIS

زيرمجموعه هاي سيستم MIS عبارتند از: سيستم هاي اطلاعاتي مديريت نيروي انساني، سيستم هاي اطلاعاتي مديريت مالي و حسابداري، سيستم هاي اطلاعاتي مديريت توليد و سيستم […]
سپتامبر 14, 2014
سیستم های اطلاعات مدیریت | MIS

سیستم های اطلاعات مدیریت | MIS

سيستم اطلاعت مديريت به معني مديريت بر پايه اطلاعات مي باشد همانطور كه مي دانيم براي مديريت در قرن ۲۱ نمي توانیم از دو عامل چشم […]
سپتامبر 14, 2014
مدل کسب و کار چیست؟

مدل کسب و کار چیست؟

 یکی از مفاهیم پایه ای و بسیار مهم در هر کسب و کاری، به ویژه در کسب و کارهای مبتنی بر وب و نرم افزاری مدل […]
سپتامبر 14, 2014
مطالب آموزشی مدیریت

ابعاد سخت و نرم در مدیریت

به سه بعد ساختار، استراتژی و سیستم‌ها ابعاد سخت و چهار بعد سبك، كاركنان، مهارت‌ها و ارزش‌های مشترك ابعاد نرم گفته می‌شود. واژه سخت بدین معنی […]