دی ۱۴, ۱۳۹۳

ضرورت وجود سيستم‌های اطلاعات بازاريابی

سيستم‌هاي اطلاعات بازاريابي، هسته مركزي بازاريابي در شركت‌هاست و جايگاه كلي سيستم‌هاي اطلاعات بازاريابي در يك صنعت، به عنوان معياري براي اندازه‌گيري نقاط قوت و ضعف […]
شهریور ۲۵, ۱۳۹۳
آموزش مطالب روز رشته مدیریت

رابطه واحد سیستم ها با بقیه سازمان

 امروزه معمولاً واحد سیستم ها به استفاده از کامپیوتر در مقایسه با روش های سیستم دستی وابسته است. با این وجود، تحلیلگر سیستم ها با هر […]
شهریور ۲۵, ۱۳۹۳
تحلیلگر سیستم ها و نقش آن

تحلیلگر سیستم ها و نقش آن

تحلیلگر سیستم ها، فردی است که از توان لازم برای مقابله با یک مشکل پیچیده برخوردار است و از دانش تفکیک و منطقی مشکل به اجزای […]
شهریور ۲۵, ۱۳۹۳
برنامه ریزی برای سیستم های اطلاعاتی

برنامه ریزی برای سیستم های اطلاعاتی

 موفقیت و عدم موفقیت هر فعالیت و هر سازمانی، بستگی تام به برنامه ریزی مدیریت دارد. متاسفانه غالباً در واحدهای کامپیوتر، برنامه ریزی فعالیتی است که […]
شهریور ۲۵, ۱۳۹۳
نقش حسابرسان در بررسی سیستم ها

نقش حسابرسان در بررسی سیستم ها

 در مرحله تحلیل سیستم ها، حسابرسان داخلی می توانند به تیم بررسی کمک کنند تا اطمینان حاصل شود که مهمترین مشکلات سیستم، شناخته شده است. همکاری […]
شهریور ۲۵, ۱۳۹۳
مفهوم و تعریف مديريت منابع اطلاعات

مفهوم و تعریف مديريت منابع اطلاعات

 مديريت منابع اطلاعات يك مفهوم، يك ايده يا بيشتر يك نظر است. در شكل بنياني، مديريت منابع اطلاعاتي مجموعه اقداماتي است كه در جهت توجه و […]
شهریور ۲۵, ۱۳۹۳
درجه اهميت سيستم هاي اطلاعات مديريت

درجه اهميت سيستم های اطلاعات مديريت

تكامل سيستم هاي اطلاعات مديريت نتيجه توجه عميق به برنامه ريزي و طراحي در امر مديريت است، كه در پرتو تجربيات سال هاي متمادي مديران بوجود […]
شهریور ۲۵, ۱۳۹۳
ارتباط بين مديران و كامپيوتر

ارتباط بين مديران و كامپيوتر

سيستم اطلاعات زماني مؤثر و كاراست كه اطلاعات مورد نياز مديران از سيستم به آساني قابل بازيافت بوده و ارتباط مديران با سيستم اطلاعات (و كامپيوتر) […]
شهریور ۲۵, ۱۳۹۳
سيستم هاي پشتيبان تصميم گيري هاي مديران

سيستم های پشتيبان تصميم گيری های مديران

سيستم هاي پشتيبان تصميم گيري هاي مديران، به منظور ياري دادن به مديران در تصميم گيري هاي اساسي و يا حل مشكلات خاص، طراحي مي شود […]