ژانویه 4, 2015

ضرورت وجود سيستم‌های اطلاعات بازاريابی

سيستم‌هاي اطلاعات بازاريابي، هسته مركزي بازاريابي در شركت‌هاست و جايگاه كلي سيستم‌هاي اطلاعات بازاريابي در يك صنعت، به عنوان معياري براي اندازه‌گيري نقاط قوت و ضعف […]
سپتامبر 16, 2014
آموزش مطالب روز رشته مدیریت

رابطه واحد سیستم ها با بقیه سازمان

 امروزه معمولاً واحد سیستم ها به استفاده از کامپیوتر در مقایسه با روش های سیستم دستی وابسته است. با این وجود، تحلیلگر سیستم ها با هر […]
سپتامبر 16, 2014
تحلیلگر سیستم ها و نقش آن

تحلیلگر سیستم ها و نقش آن

تحلیلگر سیستم ها، فردی است که از توان لازم برای مقابله با یک مشکل پیچیده برخوردار است و از دانش تفکیک و منطقی مشکل به اجزای […]
سپتامبر 16, 2014
برنامه ریزی برای سیستم های اطلاعاتی

برنامه ریزی برای سیستم های اطلاعاتی

 موفقیت و عدم موفقیت هر فعالیت و هر سازمانی، بستگی تام به برنامه ریزی مدیریت دارد. متاسفانه غالباً در واحدهای کامپیوتر، برنامه ریزی فعالیتی است که […]
سپتامبر 16, 2014
نقش حسابرسان در بررسی سیستم ها

نقش حسابرسان در بررسی سیستم ها

 در مرحله تحلیل سیستم ها، حسابرسان داخلی می توانند به تیم بررسی کمک کنند تا اطمینان حاصل شود که مهمترین مشکلات سیستم، شناخته شده است. همکاری […]
سپتامبر 16, 2014
مفهوم و تعریف مديريت منابع اطلاعات

مفهوم و تعریف مديريت منابع اطلاعات

 مديريت منابع اطلاعات يك مفهوم، يك ايده يا بيشتر يك نظر است. در شكل بنياني، مديريت منابع اطلاعاتي مجموعه اقداماتي است كه در جهت توجه و […]
سپتامبر 16, 2014
درجه اهميت سيستم هاي اطلاعات مديريت

درجه اهميت سيستم های اطلاعات مديريت

تكامل سيستم هاي اطلاعات مديريت نتيجه توجه عميق به برنامه ريزي و طراحي در امر مديريت است، كه در پرتو تجربيات سال هاي متمادي مديران بوجود […]
سپتامبر 16, 2014
ارتباط بين مديران و كامپيوتر

ارتباط بين مديران و كامپيوتر

سيستم اطلاعات زماني مؤثر و كاراست كه اطلاعات مورد نياز مديران از سيستم به آساني قابل بازيافت بوده و ارتباط مديران با سيستم اطلاعات (و كامپيوتر) […]
سپتامبر 16, 2014
سيستم هاي پشتيبان تصميم گيري هاي مديران

سيستم های پشتيبان تصميم گيری های مديران

سيستم هاي پشتيبان تصميم گيري هاي مديران، به منظور ياري دادن به مديران در تصميم گيري هاي اساسي و يا حل مشكلات خاص، طراحي مي شود […]