ژانویه 5, 2015

تئوری نمايندگی چیست؟

آغاز مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام، تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکتها داشت. جدایی مالکیت از مدیریت منجر به یک مشکل سازمانی مشهور، به نام […]
ژانویه 5, 2015

تعیین قیمت سهام

      قیمت سهام هر لحظه و بر اثر تغییرات عرضه و تقاضای بازار قابل تغییر است. اگر تعداد خریداران یک سهم از تعداد فروشندگان آن بیشتر […]
ژانویه 5, 2015

تضاد نمایندگی سهامداران در مقابل مدیریت

مسئله نمایندگی وقتی ایجاد می گردد که مدیر یک شرکت مالک کمتر از ۱۰۰ درصد سهام عادی آن باشد. اگر یک شرکت به صورت تضامنی باشد […]
ژانویه 5, 2015

پاداش مدیران

گسترش روزافزون شرکت‌ها، موجبات کثرت اشخاص درگیر را که منافع آن‌ها به نحوی با شرکت عجین است، فراهم آورده است. این امر، بخصوص در شرکت‌های سهامی […]
ژانویه 5, 2015

مفهوم و تعریف بازده سهام

بازده یک سرمایه‌گذاری بیانگر منافع حاصل از سرمایه‌گذاری است و سرمایه‌گذاران در پی فرصت‌های سرمایه‌گذاری هستند که بازده سرمایه آنها را حداکثر کند. برای رسیدن به […]
ژانویه 5, 2015

مفهوم و تعریف بازده دارایی

بازده کل دارايي هاي يک شرکت به عنوان نتيجه فعاليت‌ها و كارايي شركت‌ها در رابطه با بکارگیری آن‌ها می باشد. یکی از معیارهای اندازه‌گیری کارایی، محاسبه بازده دارایی‌هاست. […]
ژانویه 5, 2015

اهمیت تقسیم سود

سود تقسیمی از دو جنبه حائز اهمیت است: اول به دلیل خاصیت علامت دهی اش و دوم به دلیل مفاهیم نقدینگی ومالیاتی که برای سهامداران به […]
ژانویه 5, 2015

اهداف سیاست تقسیم سود

پرداخت سود سهام به صاحبان سهام عادی یکی از راههایی است که شرکت می تواند بدان وسیله مستقیما بر ثروت سهامداران اثر بگذارد. بنابراین هدف از […]
ژانویه 4, 2015

مدیریت منابع انسانی الکترونیک

در عصر حاضر که عصر تسلط ابزارهای الکترونیک بر پدیده‌های جهانی و علوم، از جمله مدیریت محسوب می‌شود، به یقین کارکنان امروز بیش از کارکنان دیروزی […]