دی ۲۱, ۱۳۹۳

مفهوم ادراك | عواملی كه بر ادراك اثر می گذارند؟

ادراك فرآيندي است كه بدان وسيله فرد احساس خود را تفسير مي‌نمايد تا بتواند به محيط خود معني بدهد. تحقيقاتي كه بر روي ادراك، پنداشت يا […]
دی ۲۱, ۱۳۹۳

شیوه ­های پرورش یک رهبر

پرورش دادن مانند پرورش یافتن، یک جریان مداوم است. پرورش دادن و آموزش دادن به هم شبیه هستند اما مفهوم پرورش دادن ارجح­تر است. به این […]
دی ۲۱, ۱۳۹۳

چگونه می­توان یک تیم مصمم تشکیل داد؟

به لحاظ آن­ که یک تیم خیلی بیشتر از یک فرد می­تواند اثربخش باشد، بنابراین سرمایه­گذاری روی تیم، افزایش بازده را تضمین می­کند. اکثر مردم از […]
دی ۲۱, ۱۳۹۳

مديريت بر مبنای هدف (آمريكایی ها | انگليسی ها | فرانسوی ها | آلمانی ها)

مديريت بر مبناي هدف (MBO) براي آمريكايي ها و انگليسي ها ابزاري مطلوب در مديريت بوده است. با وجود اين همان طور كه هافستد خاطر نشان […]
دی ۲۱, ۱۳۹۳

فرهنگ ايفاي نقش (آپولو) | فرهنگ وظيفه گرايي (آتنا) | فرهنگ اصالت فرد (ديونيسوس)

فرهنگ ايفاي نقش (آپولو): شيوه برخورد اين فرهنگ بر مبناي تعريف نقش يا كاري است كه بايد ايفا شود، نه براساس شخصيت ها آپولو خداي نظم […]
دی ۲۱, ۱۳۹۳

فرهنگ باشگاه زئوس

نماد يا نشانه زئوس تار عنكبوت است. سازماني كه اين فرهنگ را به كار مي برد احتمالا همانند ديگر سازمان ها از روش تقسيم كار و […]
دی ۲۱, ۱۳۹۳

تغيير و توسعه سازمانی | استراتژی های تغيير

زماني كه مديران به محيط اشاره مي كنند غالباً واژه آشفتگي را بكار مي برند. در ميان فراخواني به بهره وري بيشتر، كيفيت فراگير و امثال […]
دی ۲۱, ۱۳۹۳

مقایسه مفهوم تعارض و مذاكره در مدیریت

تعارض وضعيتي است كه در آن عدم توافق باعث ايجاد اصطكاك بين افراد يا گروهها مي شود و مي تواند ماهوي (براساس هدفهاي كار و فعاليت) […]
دی ۱۷, ۱۳۹۳

مفهوم گروه ها و تيمهای كاری

گروه عبارت است از مجموعه اي از افراد كه براي دستيابي به اهداف مشترك بصورت منظم با هم تعامل دارند. گروههاي رسمي بوسيله مسؤولان رسمي براي […]