دی ۸, ۱۳۹۵
مطالب آموزشی مدیریت

نقاط قوت و ضعف رهبری تحول آفرین

نظریه رهبرى تحول ‏آفرین را در مجموع مى‏توان به مثابه پاسخى مقطعى به چالش ‏هاى فزاینده سازمانى در دو دهه گذشته، ارزیابى کرد. این نظریه از […]
دی ۸, ۱۳۹۵
مطالب آموزشی مدیریت

رهبری تحولی

اصطلاح رهبري تحول گرا براي اولين بار توسط دانتون (۱۹۷۳) بکار رفت، اگر چه اين اصطلاح تا زماني که کلاسيک ها به وسيله برنز آن را […]
دی ۸, ۱۳۹۵
مطالب آموزشی مدیریت

بازاریابی رابطه مند بین المللی

از آغاز گسترش رویکرد بازاریابی رابطه مند، این امر برای محققان روشن بوده است که اگر توانایی مدیریت ارتباطات در یک بازار محلی مهم است، در […]
دی ۸, ۱۳۹۵
مطالب آموزشی مدیریت

بازاریابی رابطه مند و بازاریابی سنتی

در طول دهه گذشته از قرن بیستم، بازاریابی رابطه مند شده است به عنوان خط فکری برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی، بازاریابی صنعتی، بازاریابی مصرف کننده ارائه […]
دی ۸, ۱۳۹۵
مطالب آموزشی مدیریت

اصول اساسي در مديريت بهبود کيفيت

در زمينه اصول اساسي مديريت بهبود کيفيت موارد مختلفي را پژوهشگران عنوان کرده‌اند كه گاه با يكدگير تفاوت دارد. اين تفاوت نه تنها از حيث تعداد […]
دی ۸, ۱۳۹۵
مطالب آموزشی مدیریت

تفاوت هوش تجاری و مدیریت سیستم های اطلاعاتی

مدیران همواره به دنبال اطلاعات هستند و اتخاذ تصمیمات آن ها براساس داده های مرتبط و با موضوع تصمیم است. درگذشته منابع اطلاعاتی مدیران، اتفاقی و […]
دی ۸, ۱۳۹۵
مطالب آموزشی مدیریت

اهداف كاربردي هوش تجاري

اهداف كاربردي هوش تجاري عبارتند از: تعيين گرايش هاي تجاري سازمان تحليل عميق سازمان پيش بيني وضعيت بازار و بالا بردن توانايي رقابتي سازمان در بازار […]
دی ۸, ۱۳۹۵
مطالب آموزشی مدیریت

اهميت استراتژيک هوش کسب و کار

رشد تصميم گيري سازمان معمولا بدين ترتيب است که پايين ترين سطح انجام فعاليتهاي تجاري يک سازمان، سطح عملياتي است که فرايند در دفعات بالا و […]
دی ۸, ۱۳۹۵
مطالب آموزشی مدیریت

مزایای شهر الکترونیک

از مزایاي اقتصادي پیاده سازي طرح شهر الکترونیک می توان به کاهش هزینه هاي تردد شهري، افزایش سرمایه گذاري در نتیجه گسترش ارتباطات جهانی، صرفه جویی […]