دسامبر 28, 2016
مطالب آموزشی مدیریت

نقاط قوت و ضعف رهبری تحول آفرین

نظریه رهبرى تحول ‏آفرین را در مجموع مى‏توان به مثابه پاسخى مقطعى به چالش ‏هاى فزاینده سازمانى در دو دهه گذشته، ارزیابى کرد. این نظریه از […]
دسامبر 28, 2016
مطالب آموزشی مدیریت

رهبری تحولی

اصطلاح رهبري تحول گرا براي اولين بار توسط دانتون (۱۹۷۳) بکار رفت، اگر چه اين اصطلاح تا زماني که کلاسيک ها به وسيله برنز آن را […]
دسامبر 28, 2016
مطالب آموزشی مدیریت

بازاریابی رابطه مند بین المللی

از آغاز گسترش رویکرد بازاریابی رابطه مند، این امر برای محققان روشن بوده است که اگر توانایی مدیریت ارتباطات در یک بازار محلی مهم است، در […]
دسامبر 28, 2016
مطالب آموزشی مدیریت

بازاریابی رابطه مند و بازاریابی سنتی

در طول دهه گذشته از قرن بیستم، بازاریابی رابطه مند شده است به عنوان خط فکری برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی، بازاریابی صنعتی، بازاریابی مصرف کننده ارائه […]
دسامبر 28, 2016
مطالب آموزشی مدیریت

اصول اساسي در مديريت بهبود کيفيت

در زمينه اصول اساسي مديريت بهبود کيفيت موارد مختلفي را پژوهشگران عنوان کرده‌اند كه گاه با يكدگير تفاوت دارد. اين تفاوت نه تنها از حيث تعداد […]
دسامبر 28, 2016
مطالب آموزشی مدیریت

تفاوت هوش تجاری و مدیریت سیستم های اطلاعاتی

مدیران همواره به دنبال اطلاعات هستند و اتخاذ تصمیمات آن ها براساس داده های مرتبط و با موضوع تصمیم است. درگذشته منابع اطلاعاتی مدیران، اتفاقی و […]
دسامبر 28, 2016
مطالب آموزشی مدیریت

اهداف كاربردي هوش تجاري

اهداف كاربردي هوش تجاري عبارتند از: تعيين گرايش هاي تجاري سازمان تحليل عميق سازمان پيش بيني وضعيت بازار و بالا بردن توانايي رقابتي سازمان در بازار […]
دسامبر 28, 2016
مطالب آموزشی مدیریت

اهميت استراتژيک هوش کسب و کار

رشد تصميم گيري سازمان معمولا بدين ترتيب است که پايين ترين سطح انجام فعاليتهاي تجاري يک سازمان، سطح عملياتي است که فرايند در دفعات بالا و […]
دسامبر 28, 2016
مطالب آموزشی مدیریت

مزایای شهر الکترونیک

از مزایاي اقتصادي پیاده سازي طرح شهر الکترونیک می توان به کاهش هزینه هاي تردد شهري، افزایش سرمایه گذاري در نتیجه گسترش ارتباطات جهانی، صرفه جویی […]