اکتبر 8, 2014
آموزش مطالب روز حقوق

تعریف دولت از منظر حقوق

پدیده ی دولت مفصل ترین مفهوم مطالعاتی است این امر تنها نتیجه ی تاریخ در هم پیچیده و اهمیت خاص دولت در دنیای سیاسی امروز نیست […]
سپتامبر 29, 2014
مفهوم و تعریف حقوق شهروندی

مفهوم و تعریف حقوق شهروندی

یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر، ایالت یا کشور است. این دیدگاه، حقوق و مسئولیت‌هایی را به شهروند یاد آور می‌شود که در قانون پیش […]