اکتبر 24, 2014
آموزش مطالب روز حقوق

ولایت در لغت | ولایت در اصطلاح فقهی | معنی واژه ولایت

در کتاب لغت فارسی معانی ولایت بدین گونه میباشد: متکفل کارکسی شدن دست یافتن بر چیزی وتصرف کردن برآن تسلط داشتن ولی بودن، مقام ولی در […]
اکتبر 24, 2014
آموزش مطالب روز حقوق

اذن در لغت | تعریف واژه اذن

از بررسى كتاب‏هاى گوناگون لغت، چنين برمى‏آيد كه اذن از نظر لغوى به سه معناى زير به كار مى‏رود: الف – اِعلام: چنان كه قرآن مى‏فرمايد: […]
اکتبر 24, 2014
اعتبارات اسنادی

ویژگی استقلال اعتبارات اسنادی

این ویژگی مربوط به اسناد، اعمال و امضاءها می باشد مانند سایر اسنادتجاری، در اعتبارات اسنادی اصل بر عدم وابستگی موارد فوق الذکر می باشد به […]
اکتبر 24, 2014
اعتبارات اسنادی

تعریف اعتبارات اسنادی

اعتبار اسنادی ابزاری است که بوسیله آن یک بانک – بانک گشاینده یا صادر کننده – بر اساس درخواست خریدار – درخواست کننده – پرداخت وجه […]
اکتبر 24, 2014
آموزش مطالب روز حقوق

تشکیک در موجود بودن موضوع قرارداد

یکی از شرایط و اوصاف مالی که موضوع انتقال قرار می گیرد، آن است که هنگام عقد موجود باشد. این شرط اختصاص به تعهداتی دارد که […]
اکتبر 22, 2014
تعریف حقوق از نظر دکتر ناصر کاتوزیان

تعریف حقوق از نظر دکتر ناصر کاتوزیان

در زبان فارسی واژه ی (( حقوق )) به معانی گوناگون به کار می رود که از جمله مهمترین آنهاست: مجموع قواعدی که بر اشخاص، از […]
اکتبر 22, 2014
پیشینه و تعریف حقوق بشر

پیشینه و تعریف حقوق بشر

پیشینه بحث درباره حقوق بشر : واقعیت این است که انبیای الهی حقوق بشر را از غیب دریافت کرده و به بشر ابلاغ کرده‌اند، اما برخی […]
اکتبر 8, 2014

اقرار در قوانین کشور ایران

الف) قانون مدنی کتاب اول از جلد سوم مواد ۱۲۵۹ تا آخر ۱۲۸۴ مربوط است به کلیات از قبیل تعاریف و شرایط اقرار، طرفین دعوا (مقر […]
اکتبر 8, 2014
مفهوم اقرار چیست؟

مفهوم اقرار چیست؟

اقرار خبر دادن جازم به حقی است که برای خبر دهنده الزام آور است یاخبر دادن به چیزی است که حقی یا حکمی علیه خبردهنده به […]