اکتبر 24, 2014
آموزش مطالب روز حقوق

شرایط ضرر

الف) ضرر بایستی مسلم و قطعی باشد: اگر ضرر احتمالی یا امکانی باشد قابل مطالبه نیست. ب) ضرر وارده باید به طور مستقیم باشد: هر گاه […]
اکتبر 24, 2014
آموزش مطالب روز حقوق

تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی

نکته قابل طرح درباره تفاوت مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی:  مسئولیت اخلاقی به معنی احساس گناه است و جنبۀ شخصی دارد ولی مسئولیت مدنی چهره ای […]
اکتبر 24, 2014
آموزش مطالب روز حقوق

خشونت خانوادگی و بزه دیدگی

برخلاف تصور عموم ، كودكاني كه در خانواده متشنج زندگي مي كنند، بيشتر از كودكان طلاق ، در معرض بزهكاري قرار دارند. فرزندان طلاق در مقايسه […]
اکتبر 24, 2014
آموزش مطالب روز حقوق

تاریخچه مختصر بزه دیده شناسی

مفاهیم اولیه بزه دیده شناسی را شعرا ، نویسندگان و داستان سرایان بنا نهاده اند .اولین برخورد نظام مند با قربانیان بزه در سال ۱۹۴۸ در […]
اکتبر 24, 2014
آموزش مطالب روز حقوق

باکره در اصطلاح حقوقی

در ترمینولوژی حقوقی باکره به معنای دختری که شوهر نکرده است و دختری که پرده بکارتش زایل نشده بیان شده است . این موضوع کاملاً منتفی […]
اکتبر 24, 2014
آموزش مطالب روز حقوق

ولی ازدواج در فقه حنبلی

سزاوارترین ولی به ازدواج زن آزاد، پدرش سپس پدر پدرش و هرچه بالا رود. سپس پسرش و پسرپسر و هرچه پایین روند.
اکتبر 24, 2014
آموزش مطالب روز حقوق

ولی ازدواج در فقه مالکی

ولایت در عقد ازدواج طبق هر یک از اولیا در میراث می باشد و پسر از پدر سزاوارتر است. اگر اقارب دور او را به ازدواج […]
اکتبر 24, 2014
آموزش مطالب روز حقوق

ولی در ازدواج از دیدگاه فقیهان شافعی

فقیهان شافعی نظیر فتاوی حنیفان را در مورد ولی در ازدواج دارند و سزاوارترین ولی ها را پدر میدانند. پس از او جد است و بعد […]
اکتبر 24, 2014
آموزش مطالب روز حقوق

ولی در ازدواج از نظر فقیهان حنفی

ولی در ازدواج نفس عصبه ( خویشاوندان ذکور پدری) به ترتیب ارث وحجب( حجب – مانع از ارث). پس پسر مقدم میشود ، پس از او […]