دسامبر 17, 2014
آموزش مطالب روز حقوق

اهمیت و نقش اقرار به عنوان دلیل اثبات

درتمام نظام‌های حقوقی، اقرار از حیث توان اثباتی در میان ادله، نقش تعیین کننده‌ای دارد و از آن با تعابیر خاصی نظیر ملکه دلائل، سیدالبنیات، دلیل […]
دسامبر 17, 2014
آموزش مطالب روز حقوق

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ

ﻋﻘﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻘﺪي اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اراده ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﻃـﺮﻓﻴﻦ ﻳـﺎ ﻫـﺮ دو ﻃـﺮف ﻳـﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً رأي […]
دسامبر 17, 2014
آموزش مطالب روز حقوق

احکام مستند به اقرار غیرقابل تجدید نظر و غیر قابل فرجام هستند.

تبصره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۱ ماده ۳۶۹ همان قانون، احکام مستند به اقرار را به ترتیب غیر قابل تجدید نظر و […]
اکتبر 24, 2014
آموزش مطالب روز حقوق

مهمترین مصادیق حقوق معنوی

الف: حق تصمیم گیری در مورد انتشار یا عدم انتشار اثر. ب: حق ولایت بر اثر. ج: حق عدول یا استرداد. د: حق حرمت اثر.
اکتبر 24, 2014
آموزش مطالب روز حقوق

اطاله دادرسی

اطاله در لغت به معنای طول دادن چیزی، ادامه دادن و دراز کردن آمده است. در معنای دادرسی نیط به معانی چون قضا، محاکمه و عمل […]
اکتبر 24, 2014
آموزش مطالب روز حقوق

عقیم شدن قرارداد

عقیم شدن قرارداد به این معناست که هر گاه در اثنای قرارداد، بدون تقصیر هیچ یک از طرفین حادثه ای رخ دهد که اجرای عقد را […]
اکتبر 24, 2014
آموزش مطالب روز حقوق

انواع ضمانت اجراهاي حقوق بين الملل

۱-   وجود منافع مشترك و متقابل كشورها: اين مورد از مهمترين ضمانت اجراهاي حقوق بين الملل مي‌باشد كه موجب ايجاد وابستگي‌هاي عديده كشورها به يكديگر شده و […]
اکتبر 24, 2014
آموزش مطالب روز حقوق

تاريخچه ضمانت اجرا در حقوق بین الملل

 اولين باري كه ضمانت اجرا در حقوق بين الملل مطرح گرديد در حكميت مربوط به مسئله ماهيگيري در سواحل اقيانوس اطلس (۱۹۱۰) بود. بعد از جنگ […]
اکتبر 24, 2014
آموزش مطالب روز حقوق

تعریف استصناع

استصناع یا قرارداد سفارش ساخت، قراردادی بین دو شخص حقیقی یا حقوقی مبنی بر تولید کالای خاص یا احداث طرح ویژه است که در آینده ساخته […]