ژانویه 27, 2015
آموزش مطالب روز حقوق

تفاوت مرابحه و فروش اقساطی

در بانک‌های کشور از فروش اقساطی به عنوان یکی از ابزارهای طراحی شده بر مبنای نسیه استفاده می‌شود، ولی مرابحه از لحاظ موضوع، دامنه کاربرد و […]
ژانویه 27, 2015
آموزش مطالب روز حقوق

واژه شناسی تخریب

تخریب یک وازه عربی از ریشه « خَرَبَ » و مصدر متعددی باب تفعیل به معنای خراب کردن،از بین بردن و ویران  کردن است[۱]. در اصطلاح […]
دسامبر 17, 2014
آموزش مطالب روز حقوق

مفهوم اصطلاحی بطلان از منظر حقوقی

بطلان، وصف قراردادى است كه در عالم حقوق وجود و اثرى ندارد. عقد در صورتى باطل است كه فاقد يكى از شرايط اساسى، غير از رضاى […]
دسامبر 17, 2014
آموزش مطالب روز حقوق

مفهوم لغوی ابطال و بطلان

بطلان عقد، نتيجه فساد در اركان عقد و برخورد مفاد آن با مصالح اجتماعى است؛ ولو بطلان مدّتها بعد از آن اعلام شود.در ﺗﺮﻣﻴﻨﻮﻟﻮژي ﺣﻘﻮق، اﺑﻄﺎل […]
دسامبر 17, 2014
آموزش مطالب روز حقوق

مقایسه غصب و در حکم غصب با ایفاء ناروا

الف- مشابهت: همان طور که ذکر شد در حقوق ایران ید افراد یا امانی است یا ضمانی، آنجا که ید امانی است، موارد مشخصی را شامل […]
دسامبر 17, 2014
آموزش مطالب روز حقوق

تعریف کفویت

در کتاب المضرات درباره به عنوان کفو آمده است :« الکفء ، فی الامنقوله والقدر ومنه الکفاء لشقه تنصح ( تخاط) بالاخری فدان کفو لک فی […]
دسامبر 17, 2014
آموزش مطالب روز حقوق

بررسی ارتباط سن بلوغ با سن ازدواج در قانون جدید

اولین قانون مدون از ازدواج در ایران در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسید که در آن مسئله سن قانونی ازدواج مسکوت باقی گذارده شده بود. فقط […]
دسامبر 17, 2014
آموزش مطالب روز حقوق

رشد و بلوغ و اقتضائات آن در قانون مدنی

در ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی آمده است: « غیر رشیده کسی است  که تصرفات او در اموال  وحقوق مالی خود عقلایی نباشد». آنچه از این تعریف […]
دسامبر 17, 2014
آموزش مطالب روز حقوق

معنای لغوی رشد

ابن فارس ( قرن پنجم هجری) وصاحب مصباح المنیر می نویسد: «این واژه در مقابل واژه غی است» غی در اصل به معنای « فرورفتن در […]