ژانویه 28, 2015
آموزش مطالب روز حقوق

مقایسه بیع متقابل با قراردادهای مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی

      به موجب ماده ۱۰ قانون مدني« قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آنرا منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد ، نافذ […]
ژانویه 28, 2015
آموزش مطالب روز حقوق

انواع قراردادهای پیمانکاری

انواع قراردادهای پیمانکاری بر اساس آنچه که در کشور ما رواج دارد به دسته های زیر تقسیم می گردد: ۱- خود اجرا (امانی)   In – House ۲- متعارف (سه […]
ژانویه 28, 2015
آموزش مطالب روز حقوق

تعريف اشخاص ثالث

در نظر اهل لغت ،ثالث « شخص سوم یا کسانی که نه مدعی و نه مدعی علیه هستند و یا شخص خارجی و گاه حاکم و […]
ژانویه 28, 2015
آموزش مطالب روز حقوق

تعريف اصطلاحی كارفرما

در قراردادهای پیمانکاری اغلب با دو شخص با عنوان یکسان « کارفرما » رو به رو هستیم که عبارتند از : ۱-شخصی که موضوع پیمان را […]
ژانویه 28, 2015
آموزش مطالب روز حقوق

تعريف پيمانكار جزء

 پیمانکار جزء شخص حقیقی یا حقوقی است که تخصص در انجام کارهای اجرایی دارد و پیمانکار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان با او قرارداد […]
ژانویه 28, 2015
آموزش مطالب روز حقوق

تعريف اصطلاحی پيمانكار

در تعریف اصطلاحی «پیمانکار» گفته شده: آنکه شغل او تعهد به فعل( ساختمان و بنا و راه و غیره) و یا حمل و نقل کالا به […]
ژانویه 28, 2015
آموزش مطالب روز حقوق

طرفین تعهد

برای تصور تعهد، وجود شخصی به عنوان طلبکار یا متعهدله و شخص دیگری به عنوان متعهد یا مدیون ضروری است. در برخی موارد ممکن است طلبکار […]
ژانویه 27, 2015
آموزش مطالب روز حقوق

اقسام موضوع تعهد | تعهد به انجام دادن کار | تعهد به خودداری از انجام کار

موضوع تعهد ممکن است ناظر به تملیک مال، انجام یا خودداری از انجام دادن کار معین باشد [۱] : الف : تعهد به انجام دادن کار […]
ژانویه 27, 2015
آموزش مطالب روز حقوق

ارکان تشکیل دهنده جرم تخریب

عناصرعمومي جرم[۱]مجموعه اركاني هستند كه در نتيجه اجتماع آن ها جرم بوجود مي آيد و در صورت فقدان يكي از آن ها چنانچه عمل مرتكب بر […]