دسامبر 6, 2016
آموزش مطالب روز حقوق

مفهوم اصطلاحی فمینیسم در حقوق

فمینیسم تنها یک رویکرد عملى یا اجتماعى واحد نیست و به همین دلیل است که امروزه فمینیسم به شاخه‏هاى متعددى از جمله لیبرال، مارکسیست، سوسیال، رادیکال، […]
دسامبر 6, 2016
آموزش مطالب روز حقوق

تعریف و تاریخچه فمینیسم

واژه فمینیسم از ریشه (Feminine) به معنای زنانه، مادینه و مونث است. در اصل فرانسوی است و از ریشه لاتینی (Femina) اخذ شده است و اگر […]
ژانویه 29, 2015
آموزش مطالب روز حقوق

معنای وكيل | وكيل در توكيل | وكيل تسخيری | وكيل معاضدتی

بر اساس ماده ۶۵۶ ق.م. «وكيل كسي است كه از طرف ديگري به موجب عقد وكالت مأمور در انجام امري است» (جعفري لنگرودي، ۱۳۶۸، ص ۷۵۵). […]
ژانویه 29, 2015
آموزش مطالب روز حقوق

معنای لغوی و اصطلاحی (حقوقی) وكالت

معناي لغوي وكالت «تفويض» (خوري شرتوني، ۱۸۸۹م، ج ۲، ص ۱۴۸۳)، «واگذاري امري به ديگري»  (وجدي، بي تا، ج۱۰، ص۸۱۰) نيابت و خلافت است. معناي اصطلاحي […]
ژانویه 29, 2015
آموزش مطالب روز حقوق

موارد عدم پذیرش گواهی

۱- در مورد دعوی سقوط حق از قبیل پرداخت بدهی اقاله- گسیختن «فسخ» ابراء و مانند اینها در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن […]
ژانویه 29, 2015
آموزش مطالب روز حقوق

بلوغ شاهد در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری

نویسندگان حقوقی با استناد به تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاح شده در سال ۱۳۷۰ سن بلوغ را در شاهد به ترتیب در دختران و […]
ژانویه 29, 2015
آموزش مطالب روز حقوق

شرایط شاهد چیست؟

فقهای امامیه برای فرد شاهد، پنج تا ده شرط ذکر کرده­اند، مثلاً شهید اول شرایط لازم را ر فرد شاهد ۱۰ مورد ذکر کرده است.[۱] در […]
ژانویه 28, 2015
آموزش مطالب روز حقوق

آثار فسخ قرارداد از سوی جاعل

۱٫ در صورتی که کار مورد درخواست جاعل عملی مرکب و دارای اجزاء متعدد باشد به نحوی که هر یک از اجزاء بالاصاله مطلوب وی باشد […]
ژانویه 28, 2015
آموزش مطالب روز حقوق

مفهوم دادخواست

مطایق ماده ۴۸ قانون آ.د.م شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد متأسفانه قانونگذار ما در هیچ یک از مقررات قانونی تعریفی از دادخواست […]