دسامبر 14, 2016
مطالب آموزشی روان شناسی صنعتی و سازمانی

عملکرد حرفه ای زنان

با تحول صنعتی و رشد مدیریت کنونی، جهان احتیاج مبرمی به کارگر ورزیده و تعلیم دیده دارد و برای تأمین این احتیاج روزافزون نباید فقط از […]
دسامبر 14, 2016
مطالب آموزشی روان شناسی صنعتی و سازمانی

ایمنی و سلامت کارکنان

آیا کار به سلامت روح و تندرستی کارمندان کمک می کند؟ نوع بیماری و مرگ ومیر به طور قابل توجهی در میان افراد در شغل های […]
دسامبر 14, 2016
مطالب آموزشی روان شناسی صنعتی و سازمانی

اصول ارزیابی مشاغل

امروزه رشد مدیریت به مرحله ای رسیده است که مدیران، ارزیابی مشاغل و تعیین میزان دستمزد را امری ضروری می دانند. با همکاری متخصصین و کارشناسان […]
دسامبر 14, 2016
مطالب آموزشی روان شناسی صنعتی و سازمانی

عوامل موثر در انتخاب شغل

انتخاب شغل فرآیندی پیچیده است که عوامل بسیاری درآن دخالت دارند. دسته ‏ای از این عوامل به خود فرد مربوط می‌شود که از آن جمله می […]
دسامبر 14, 2016
مطالب آموزشی روان شناسی صنعتی و سازمانی

تاثیر رضایت شغلی در سازمان و مراکز صنعتی سازمان | راه های کاهش عدم رضایت شغلی و ایجاد انگیزه

تاثیر رضایت شغلی در سازمان و مراکز صنعتی سازمان ارزیابی ها نشان می دهد که هرگاه کارکنان یک سازمان از شغل خود رضایت داشته باشند سازمان […]
دسامبر 14, 2016
مطالب آموزشی روان شناسی صنعتی و سازمانی

شرایط استخدام و سلامت کاری

این موضوع آشکار است که بعضی از مشاغل استرس زا هستند، یکی از نظرات مشترک این است که مشاغل مدیریتی به این دلیل که افراد مجبور […]
دسامبر 14, 2016
مطالب آموزشی روان شناسی صنعتی و سازمانی

کار و سلامتی | آسیب شناسی روان شناختی و عاطفی

کار و سلامتی یک شغل خوب می تواند بسیاری از نیازهای اساسی را برآورده کند و می تواند هم برروی بهداشت فیزیکی ‏و هم برسلامت روحی […]
دسامبر 14, 2016
مطالب آموزشی روان شناسی صنعتی و سازمانی

شرایط محیط کار

شرایط‏ محیط کار بر بهره وری و اثربخشی تاثیر زیادی دارد. شرایط نامساعد محیطی به عملکرد شغلی افراد آسیب وارد خواهد کرد و میزان خطاهای انسانی، […]
دسامبر 14, 2016
مطالب آموزشی روان شناسی صنعتی و سازمانی

روش‌های گزینش کارکنان

آیا هرگز متقاضی شغل در سازمانی بوده اید که شما را ملزم به تکمیل برخی از انواع ارزیابی ها کرده باشد؟ بسیاری از کارفرمایان از شما […]