دسامبر 27, 2016
مطالب آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مديريت شهری

شالوده مديريت شهري عبارت است از بر عهده گرفتن نقشي فعال در توسعه، مديريت و هماهنگ سازي منابع براي دستيابي به اهداف توسعه شهري. هر چند […]
دسامبر 27, 2016
مطالب آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

توسعه پايدار شهري

تغيير تراکم و کاربري اراضي شهري جهت رفع نياز هاي اساسي مردم در زمينه مسکن، حمل و نقل، فراغت و غيره به گونه اي که شهر […]
دسامبر 27, 2016
مطالب آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

سکونت گاه های غيررسمی

نوعي سکونت گاه غيرمجاز است که توسط تهي دستان شهري اغلب در پيرامون (خارج از محدوده) شهرها پديد مي آيد. اين گونه سکونت گاه ها به […]
دسامبر 27, 2016
مطالب آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

حاشيه نشيني

اولين كسي كه اصطلاح حاشيه نشيني را به كار برد، رابرت اي پارك بود. پارك در مقالة “مهاجرت  بشر و انسان حاشيه نشين” حاشيه نشيني را […]
دسامبر 12, 2016
مطالب آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

راه كارهاي اجرايي بازآفريني شهري

ايجاد سامانه اطلاع رساني و ترويجي براي آگاهي يافتن مردم از حقوق و منافع خود، تخفيف عوارض نوسازي و تراكم ساخت در هنگام صدور پروانه، پرداخت […]
دسامبر 12, 2016
مطالب آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

سطوح مشارکت

سطوح مشارکت “مشارکت” حلقه اتصال روابط میان بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش مردمی است که در عین تامین منافع خاص، هدف مشترکی را تامین می­کند […]
دسامبر 12, 2016
مطالب آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مشارکت و مشارکت شهروندان | بازآفريني شهري و مشاركت مردم

مشارکت و مشارکت شهروندان مشارکت مردمی به معنی گردهم آیی و تشکل آگاهانه و خودجوش جمعی از شهروندان ساکن در یک محدوده به منظور بهبودوضعیت زندگی […]
دسامبر 11, 2016
مطالب آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

پدافند | پدافند غير عامل شهری | اصول و ملاحظات پدافند غیرعامل

پدافند از نظر لغت شناسي واژه پدافند از دو جزء پد و افند تشكيل گرديده كه در فرهنگ فارسي به معني خنثي كننده هر نوع تهاجم […]
دسامبر 11, 2016
مطالب آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

آمایش سرزمین

کلمه آمایش از مصدر آمودن به معنای آباد کردن، آمیختن، آراستن و نظم دادن است. در واقع آمایش سرزمین ترکیبی از رشته های مختلف علوم انسانی […]