دسامبر 13, 2016
مطالب آموزشی زیست شناسی

استانازول

استانازول که معمولا با نام ویمسترول (خوراکی) و ویمسترول دیپوت (داخل غضله ای) فروخته می شود یک استروئید آنابولیک مصنوعی مشتق از دی هیدروتستوسترون است که […]
دسامبر 13, 2016
مطالب آموزشی زیست شناسی

پدیده بیات شدن نان

در حال حاضر يکي از مشکلات نان، کيفيت آن مي­ باشد که تاثير قابل ملاحظه ­اي در بروز ضايعات آن دارد. نان سنگک در ميان نان­ […]
دسامبر 13, 2016
مطالب آموزشی زیست شناسی

منشأ و طبقه بندی آمین های بیوژنیک

آمین های بیوژنیک ترکیبات نیتروژنی آلی با وزن مولکولی پائین هستند که اغلب توسط دکربوکسیلاسیون اسیدهای آمینه آزاد ایجاد می شوند. این دکربوکسیلاسیون موجب حذف گروه […]
دسامبر 13, 2016
مطالب آموزشی زیست شناسی

آمین های بیوژنیک

آمین های بیوژنیک معرف یک گروه از ترکیبات آلی هستند که در همه ارگانیسم ها یافت می شوند و در طول متابولیسم طبیعی حیوانات گیاهان و […]
دسامبر 13, 2016
مطالب آموزشی زیست شناسی

نمونه های گیاهی مورد استفاده در ریزازدیادی

به طور کلی از تمام قسمت های یک گیاه برای استفاده در کشت بافت استفاده کرد. ریز نمونه ممکن است قطعاتی از برگ، ساقه، ریشه، مریستم […]
دسامبر 13, 2016
مطالب آموزشی زیست شناسی

کشت بافت گیاهان

کشت بافت گیاهی بطور خلاصه شامل کشت پروتوپلاست، سلول، بافت و اندام گیاهی است. در همه این کشتها، رشد ماده گیاهی عاری از میکروب در یک […]