دسامبر 7, 2016
مطالب آموزشی حسابداری

فرآیند شکل گیری آبشار اطلاعاتی

آبشار اطلاعاتی به این معناست که گروهی از سرمایه گداران به صورت متوالی از رفتار یکدیگر تبعیت کرده و اطلاعات به صورت آبشاری بین این گروه […]
دسامبر 7, 2016
مطالب آموزشی حسابداری

رفتار توده وار

رفتار توده وار عبارتست از الگوی رفتاری همبسته بین افراد. در تعریفی دیگر، توده ­واری عبارتست از پذیرش ریسک زیاد بدون اطلاعات کافی که می­توان آن […]
دسامبر 7, 2016
مطالب آموزشی حسابداری

مفهوم جذب سرمایه گذاری در بورس

از نظریه‌های اقتصادی نئوکلاسیک این‌گونه استنباط می‌شود که انسان اقتصادی الگوی ساده‌ای از رفتار اقتصادی انسان است که بر اصولی نظیر منفعت شخصی کامل استوار است. […]
دسامبر 7, 2016
مطالب آموزشی حسابداری

ريسك و عدم اطمينان در مكاتب اقتصاد كلان

در اقتصاد ريسك و عدم اطمينان تاريخ نسبتاً كوتاهي دارد. الحاق صوري ريسك وعدم اطمينان به تئوري اقتصادي درسال ۱۹۴۴ به انجام رسيد. زمانيكه وون نيومن […]
دسامبر 7, 2016
مطالب آموزشی حسابداری

رقابت در بازار محصول

هر شبکه­ ای که خرید و فروش کالا و خدمات در آن انجام می ­پذیرد بازار نامیده می­شود و لزوماً وجود مادی و فضای مشخصی ندارد. […]
دسامبر 7, 2016
مطالب آموزشی حسابداری

حاکمیت شرکتی | نظامهای حاکمیت شرکتی برون سازمانی و درون سازمانی

حاکمیت شرکتی تعاريف موجود در خصوص حاكميت شركتي در يك طيف قرار مي‌گيرند كه ديدگاه‌هاي محدود در يك سو و ديدگاه‌هاي گسترده در سوي ديگر طيف […]
دسامبر 7, 2016
مطالب آموزشی حسابداری

هزینه سرمایه | هزينه بدهي

هزینه سرمایه هزینه سرمایه حداقل نرخ بازدهی است که تحصیل آن برای حفظ ارزش بازار شرکت (یا قیمت سهام آن) ضروری است. مدیران باید درباره هزینه […]
دسامبر 7, 2016
مطالب آموزشی حسابداری

مدیریت سود | مديريت سود خوب در برابر مديريت سود بد | روش­های مدیریت سود

مدیریت سود مدیریت سود به عنوان “مداخله ارادی در فرآیند گزارشگری مالی خارجی، با هدف کسب منافع شخصی” تعریف شده است. از جنبه عمومی پذیرفته­شده، مدیریت […]