بازاریابی ویروسی
سپتامبر 3, 2014
اينترنت و كارآفريني
سپتامبر 3, 2014

در بیشتر شرکتها، استراتژی و خلاقیت، با شکاف بسیار عظیمی از هم جدا شدند. در یک سو استراتژیست ها و بازاریاب ها هستند که تفکر سمت چپ مغز -تحلیلی، منطقی، خطی، عینی، عددی، کلامی- را طرفداری می کنند. در سوی دیگر طراحان و افراد خلاق هستند که به تفکر سمت راست مغز -شهودی، احساسی، فضایی و سه بعدی، بصری، مادی- اهمیت میدهند.

متأسفانه، سمت چپ مغز همیشه آنچه را سمت راست مغز انجام میدهد، نمیشناسد. هر وقت که شکافی بین استراتژی و خلاقیت -بین منطق و جادو- وجود دارد، یک شکاف برند وجود دارد. این شکاف میتواند باعث شود یک استراتژی استثنایی درجایی که بیشتر اهمیت دارد، یعنی در نقطهي تماس با مشتری، شکست بخورد یا میتواند یک اقدام ابتکاری متهور و خلاق را حتی قبل از اینکه عرضه شود، با برگرداندن به مرحلهي برنامهریزی محکوم به فنا کند.

فاصله ي بین استراتژی و خلاقیت میتواند یک شرکت را به طور کامل از مشتریانش جدا کند بهطوری که هیچ ارتباط مهمی بین آنها رد و بدل نشود. برای مشتری، این موضوع می تواند مشابه تلاش برای گوش دادن به رادیوی بسیار پیشرفته از طریق بلندگوهای نامناسب باشد! سیگنال رادیو قوی است، اما صداها نامفهوماند!

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.