مطالب آموزشی زیست شناسی
نمونه های گیاهی مورد استفاده در ریزازدیادی
دسامبر 13, 2016
مطالب آموزشی زیست شناسی
منشأ و طبقه بندی آمین های بیوژنیک
دسامبر 13, 2016
مطالب آموزشی زیست شناسی

مطالب آموزشی زیست شناسی

آمین های بیوژنیک معرف یک گروه از ترکیبات آلی هستند که در همه ارگانیسم ها یافت می شوند و در طول متابولیسم طبیعی حیوانات گیاهان و میکروارگانیسم ها تشکیل یا تخریب می گردند. در غذاها، این ترکیبات اساسا با دکربوکسیلاسیون میکروبی اسیدهای آمینه به ویژه هیستیدین، تیروزین، لیزین و آرژنین تولید می شوند و اغلب در غلظت های بالا در محدوده وسیعی از محصولات غذایی تخمیری و غیرتخمیری مانند ماهی، گوشت، محصولات لنبی، آب جو، سبزیحات، میوه ها، مغزها و شکلات حضور دارند.

ساختمان شیمیایی آمینهای بیوژنیک می تواند آلیفاتیک مانند پوترسین، کاداوارین، اسپرماین، اسپرمایدین باشد یا به صورت آروماتیک همانند تیرامین و فنیل اتیل آمین و یا به شکل ترکیبات هتروسایکلیک از جمله هیستامین و تریپتامین باشند. به این ترتیب از اسیدهای آمینه هیستیدین، تیروزین، ترپیتوفان و فنیل آلانین به ترتیب منوآمین های هیستامین، تیرامین، تریپتامین و فنیل اتیل آمین تشکیل می شوند. از طرف دیگر دکربوکسیلاسیون اسیدهای آمینه اورنیتین و لیزین موجب تشکیل دی آمین های پوترسین و کاداوارین می شوند.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.