موضوعات پایان نامه رشته مدیریت
موضوعات مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
جولای 6, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت
موضوعات تحلیلی پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات
جولای 7, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت استراتژی بپردازیم:

مدل راهبردی با استفاده از مدل سازی معادله ساختاری و منطق فازی در انتخاب تامین کنندگان.

A strategic model using structural equation modeling and fuzzy logic in supplier selection.

تجزيه و تحليل تأثير بازاريابي استراتژيک بر سود دهي بانک هاي روستايي مطالعه موردي بانک دانگمي.

An Analysis of the Impact of Strategic Marketing on Profitability of Rural Banks – A Case Study of Dangme Bank.

مدیریت استراتژیک عملیات بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی ارتباطات و رضایت شغلی.

Strategic Operations Management: Investigating the Factors Impacting Communication Effectiveness and Job Satisfaction.

مفاهيم عملكرد (كارايي) مراحل مديريت دانش بررسي بخش هاي مهارت زيرساخت و استراتژي تجاري.

Performance implications of knowledge management processes: Examining the roles of infrastructure capability and business strategy.

تجزیه و تحلیل و رتبه بندی موانع و چالش ها در اجرا و اصلاح بانکداری هسته ای بر اساس مدلFerguson ( مطالعه موردی: بانک کشاورزی).

Analysis and Ranking the Obstacles and Challenges in performing and reforming core banking based on Ferguson Model (Case Study: Agricultural Bank.

فعالیت های اثر گذار گروهی و عملکرد ابتکارات استراتژیک.

Group influence activities and the performance of strategic initiatives.

 تاثیر ادغام مشتری بر مدیریت پورتفولیوی پروژه و موفقیت آن توسعه ی یک چارچوب مفهومی.

 Impact of customer integration on project portfolio management and its success-Developing a conceptual framework.

 جهت گیری های استراتژیک قابلیت های بازاری و عملکرد شرکت.

 Strategic orientations, marketing capabilities and firm performance: An empirical investigation in the context of frontline managers in service organizations.

 بررسی تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد کیفی و اجراسازی خلاقانه.

 Total Quality Management Practices’ Effects on Quality Performance and Innovative Performance.

 انتخاب استراتژی بازاریابی سنجش عملکرد بازاریابی وعملکرد شرکت.

Marketing strategy selection, marketing metrics, and firm performance.

 برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.