بازاريابی در سطوح راهبردی سازمان
ژانویه 4, 2015
بازاریابی حسی چیست؟
ژانویه 4, 2015

بازاریابی حسی یک رویکرد شگفت آور برای حضور شخصیت یک برند در زندگی روزمره است.تعامل واقعی از طریق شخصیت برند است که الهام بخش خواهد بود. بنابراین وقتی یک مصرف کننده با برند درگیر می شود ، وی با مجموعه ای از ادراکات در مورد ارزشهای بیاد ماندنی آن برند، تنها گذاشته شده و بطور خودکار این محصول را با آن شخصیت در ادراک خود وابسته و مرتبط خواهد کرد .اگر چنین تجربه ای به نحوی اثر بخش هدف گذاری شده و مشتری هدف را پوشش دهد، آنگاه خواهد توانست با هدف های الهام بخش و سبک زندگی مصرف کننده به عنوان یک ارتباط عینی و واقعی متصل شده و ارتباط برقرار کند.این تجربه زنده که مبتنی بر یک بازی تعاملی است ، می تواند از طریق تمامی کانال های ارتباطی بازاریابی نظیر بازیها و تبلیغات دیجیتالی نیز به اجرا در آید.

بازاریابی حسی همچنین باعث تبلیغات دهان به دهن از طریق توصیه های فردی می شود.یک کمپین بازاریابی حسی از طریق آوردن شخصیت برند به صحنه زندگی، مبین پیامهای پیچیده ودقیقی می شود که رویکردهای سنتی به راحتی قادر به انجام آن نمی باشند.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.