جنبه‌ها و ابعاد مدیریت منابع انسانی الکترونیک
ژانویه 4, 2015
تأثیر دانش و اطلاعات بر مدیریت راهبردی منابع انسانی
ژانویه 4, 2015

در مطالعاتی که بر الکترونیکی شدن مدیریت منابع انسانی صورت گرفته است، تعدادی از آن‌ها افزایش بهره‌وری توسط e-HRM را نشان می‌دهد. در این بررسی‌ها، افزایش بهره‌وری از طریق کاهش نیروی انسانی (کاهش کارکنان)، افزایش سرعت فرایندهای جریان کار، تقلیل هزینه‌ها و کاهش اموری که نتایج نا مناسبی به بار می‌آوردند، صورت پذیرفته است.

کاهش هزینه‌ها، از طریق انتخاب و استخدام‌های الکترونیکی، کاهش هزینه‌های جابجایی کارمندان و افزایش استخدام‌های موثر صورت گرفته است. استخدام الکترونیک می‌تواند در مدت زمان فرایند جذب پرسنل صرفه جویی نماید و از این طریق نیز به کم کردن هزینه‌ها کمک نماید. یادگیری و آموزش الکترونیکی کارمندان نیز می‌تواند در هزینه‌ها صرفه جویی کند، به خصوصی زمانی که برای گروه بزرگی از یادگیرندگان اتفاق افتد.

جذب نیرو به صورت الکترونیکی، استخدام‌های ضعیف را کاهش می‌دهد و داوطلبانی را که دارای اطلاعات و کیفیت بالاتری هستند به استخدام سازمان در می‌آورد. مدیریت منابع انسانی الکترونیک با بکارگیری وظایف منابع انسانی در شبکه‌های ناهمگن می‌تواند با استفاده از قابلیت‌های خود، در کاهش هزینه‌ها موثر باشد. مدیریت انسانی الکترونیک همچنین با بیرون سپاری وظایف اجرایی به مشاوران خارجی، هزینه‌های تولید و کاهش خواهد داد.

پس با بکارگیری مدیریت منابع انسانی الکترونیک، شرکت‌ها می‌توانند منابع انسانی با ارزشی را در اختیار داشته باشند. صفات ویژه این منابع انسانی که باعث مزیت آن‌ها می‌گردد، گاهی رهنمودهایی برای برنامه‌ریزی و اجرای مدیریت منابع انسانی الکترونیک فراهم می‌آورد. استفاده از منابع کمیاب و نادر باعث می‌شود که فعالیت‌های e-HRMبه آسانی از سوی رقبا قابل تقلید نبوده و قابل خرید به صورت بسته‌های نرم افزاری مشابه نباشد. مدیریت منابع انسانی الکترونیک به عنوان یک نوآوری و توسعه در زیر ساخت‌های اساسی مدیریت منابع انسانی شناخته شده است که نتایج آن در یک پدیده جدید و به وسیله تغییرات مهم ظاهر شده است.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.