مطالب آموزشی مدیریت
مفهوم اصطلاح شهر الکترونیک
دسامبر 28, 2016
مطالب آموزشی مدیریت
اهميت استراتژيک هوش کسب و کار
دسامبر 28, 2016
مطالب آموزشی مدیریت

مطالب آموزشی مدیریت

از مزایاي اقتصادي پیاده سازي طرح شهر الکترونیک می توان به کاهش هزینه هاي تردد شهري، افزایش سرمایه گذاري در نتیجه گسترش ارتباطات جهانی، صرفه جویی در مصرف سوخت هاي محدود و تسهیل انجام امور اقتصادي به خاطر ۲۴ ساعته بودن ارائه خدمات اشاره کرد. کاهش زمان اتلاف شده شهروندان در ترافیک، عرضه بهتر خدمات، توزیع عادلانه تر امکانات، کاهش آلودگی محیط زیست، افزایش اشتغال و بهبود مدیریت پایدار شهري از ویژگی هاي اجتماعی شهرداري الکترونیکی است. مهمترین اثرات فرهنگی این شهر نیز شامل اطلاع رسانی سریع، انتشار نشریات الکترونیکی براي شهروندان، آموزش مجازي، ایجاد کتابخانه دیجیتالی، افزایش سواد و ایجاد نوعی جهان نگري است که به افزایش رفاه و ارتقاي فرهنگ کمک می کند.

در واقع شهر الکترونیک دیگر شهر به مثابه کالبدي که ساختمان هاي بلند، خیابان هاي پرترافیک و آلودگی هاي زیست محیطی را در بر می گیرد، نیست، بلکه شهري است که در آن تعامل میان شهروندان و مسئولان اهمیت بیشتري می یابد و این تعاملات دو سویه است که محیط اجتماعی مطلوبی را براي شهروندان ایجاد می کند. این موضوع به ویژه در مورد کلان شهرها اهمیت دارد که در واقع راهی به سوي شهروندسالاري در مدیریت شهري است.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.