چگونه-انسانی-دوست-داشتنی-باشیم
زبان کل بدن
جولای 11, 2017
چگونه-انسانی-دوست-داشتنی-باشیم
ارتباط چشمی
جولای 11, 2017
چگونه-انسانی-دوست-داشتنی-باشیم

چگونه-انسانی-دوست-داشتنی-باشیم

درست همانطور که زبان مناسب بدن یا رفتارهای مثبت بر گیرایی شما می افزایند، رفتارهای ویژه ای نیز وجود دارند که تاثیری منفی بر دیگران باقی می گذارند. بسیاری از شنوندگان بی دقت این رفتارها را از خود بروز می دهند. شنوندگان بی دقت اغلب این اشتباه را مرتکب می شوند که سرشان به سمت گوینده است، اما بدنشان را به سوی گوینده بر نمی گردانند. این حالت نشان میدهد که شنونده به معنی واقعی به حرف های گوینده توجه ندارد، اما وانمود می کند که مشغول شنیدن است.

شنوندگان بی دقت به گونه ای می نشینند که یک پای آنها روی پای دیگر قرار می گیرد؛ درحالی که زانو و ساق پایی که روی پای دیگر است به سمت گوینده اشاره نمی کند. به این ترتیب، به نظر می رسد آنها خودشان را از پیام گوینده دور می کنند. یکی دیگر از نشانه های منفی که فرصت جذاب بودن را از شما سلب میکند راحت تکیه دادن و فرو رفتن در صندلی است. در این حالت بنظر میرسد که شما قصد دارید آهسته عقب نشینی کنید و از گوینده فاصله بگیرید. یکی از بهترین شیوه ها برای از بین بردن گرایش منفی ناشی از چنین رفتاری این است که صاف بنشینید و سعی کنید پشت شما با صندلی تماس نداشته باشد.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.