به-روش-خود-ثروتمند-شوید
هر وقت باور کنید آن را می بینید
جولای 11, 2017
موفقیت-به-شیوه-خود
دانسته های خود را مبادله کنید
جولای 11, 2017
به-روش-خود-ثروتمند-شوید

به-روش-خود-ثروتمند-شوید

 یکی از ویژگی های مهم شخصیتی دخیل در موفقیت قدرت اراده است. داشتن اراده برای تحقق بخشیدن به هر کار ارزشمندی ضرورت دارد. قدرت اراده مبتنی بر اعتماد و اطمینان است. مبتنی بر اعتقاد و باور است. مبتنی بر ایمان است. مبتنی بر باوری است که به توانمندی خود دارید که می توانید بر همه موانع غلبه کنید. و مانند همه کیفیات، می توانید با مطالعه شرح حال اشخاص بزرگ و موفق بر نیروی اراده خود اضافه کنید.

هرچه ایده و اطلاعات بیشتری به ذهن خود بدهید، با احتمال بیشتری قدرت اراده ای را که برای برطرف کردن موانع به آن احتیاج دارید، تولید می کنید.

واقعیت این است که تنها در صورتی به استقلال مالی می رسید که با مسائل و زندگی خود جدی برخورد کنید و اوقات خود را به بطالت هدر ندهید. موفقیت مالی چیزی نیست که روزی که همه چیز به خوبی تمام می شود آن را به دست آورید. همیشه دلایلی برای دفع الوقت و مسامحه وجود دارد. باید بتوانید جدی شوید و از همین امروز هم این کار را بکنید. به خاطر داشته باشید، همه چیز به حساب می آید. برخی می گویند بالاخره روزی جدی خواهم شد، اما ممکن است دیر شده باشد. ممکن است روزی برسد که عصبانی شوید، وقتی ببینید کسی که از آنها استعداد بسیار بیشتری دارید عقب افتاده اید.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.